یازدهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایرانتاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
24 شهریور 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
24 شهریور 1397
آخرین مهلت ثبت نام
3 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
20 دی 1397
تاریخ برگزاری
دهم و یازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷
کمیته علمی همایش

اعضای کمیته علمی یازدهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران


 نامسمتتوضیحات 
سید علیرضا اشرفیکمیته علمی

دانشگاه کاشان

سید محمد انوریهکمیته علمی

دانشگاه یزد

علی ایرانمنشکمیته علمی

دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی ایرانمنشکمیته علمی

دانشگاه یزد

اشرف دانشخواهکمیته علمی

دانشگاه بوعلی سینای همدان

محمدرضا درفشهکمیته علمی

دانشگاه تهران

بیژن دوازدبیر کمیته علمی

دانشگاه یزد

علیرضا عبداللهیکمیته علمی

دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

احمد عرفانیانکمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

سعید علیخانیکمیته علمی

دانشگاه یزد

حمید موسویکمیته علمی

دانشگاه تبریز

حمیدرضا میمنیکمیته علمی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادیجهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


۰۳۵-۳۱۲۳۲۰۷۸

۰۳۵-۳۸۲۱۰۶۹۵

11igtc@confs.yazd.ac.ir

یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده‌ی علوم ریاضی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد