21 امین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملیدرباره کنگره

 

بسمه تعالی

قطعنامه اولين کنگره سراسري ارتباط صنايع با مراکز آموزشي و پژوهشي

با تأئيدات پرودگار متعال و با عنايت به مصوبات هيئت محترم وزيران در خصوص طرح زمينه هاي ارتباطي بين صنعت و دانشگاه و تجربيات حاصل از اجراي طرح مذکور دفاتر ارتباطي وزارتخانه ها و دانشگاه هاي ذينفع، دست اندرکاران را بر آن داشت تا از حدود يکسال پيش به فراهم آوردن مقدمات برگزاري اولين کنگره سراسري توسعه ارتباط با صنايع با مراکز آموزشي و پژوهشي به منظور فراگير کردن و بهبود بخشيدن ارتباط بين صنعت و دانشگاه مبا درت ورزد اين کنگره به کوشش دانشکده فني و مشارکت ساير دانشکده ها و واحدهاي دانشگاه تبريز و همچنين همکاري استانداري آذربايجان شرقي، شهرداري تبريز، ادارات کل صنايع، صنايع سنگين استان، مرکز تحقيقات صنايع سنگين، کارخانه ماشين سازي، کارخانجات تراکتورسازي، شرکت پتروشيمي، کارخانه پمپ ايران و آموزشگاه فني تبريز از روز چهاردهم تيرماه سال 72 به مدت سه روز در محل دانشکده تبريز برگزار گرديد. براساس برنامه تدوين شده جلسة افتتاحيه کنگره با حضور نماينده مقام معظم رهبري و امام جمعة تبريز، استاندارا محترم استان آذربايجان شرقي، معاونت محترم پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مديران کل ادارات صنايع و صنايع سنگين استان و جمع کثيري از اساتيد و دانشجويان دانشگاه تبريز و ساير دانشگاه هاي مرتبط فوق الذکر، مديران، نمايندگان و متخصصين وزارتخانه ها و کارخانجات سطح کشور برگزار گرديد. کنگره پس از تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد توسط جناب آقاي دکتر محمدعلي حسينپور فيضي رياست محترم دانشگاه تبريز و رئيس کنگره گشايش يافت و با بيانات نماينده محترم مقام معظم رهبري و امام جمعة تبريز و استاندار محترم آذربايجان شرقي کار خود را رسماً آغاز کرد. مراسم افتتاحيه با ايراد سخنراني از سوي معاونت محترم پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بيانات مديران محترم اداره کل صنايع و صنايع سنگين دنبال شد و با ارائه گزارش کوتاهي توسط دبير کنگره خاتمه يافت. به موازات برگزاري جلسات، ميزگردهايي در رابطه با مطالب مطروحه در نشست هاي مختلف تشکيل و پيش نويس قطعنامه حاصل که پس از جمع بندي نظرات مطرح شده توسط جمعي از شرکت کنندگان تدوين گرديده بود قرائت گرديد و در هشت ماده به شرح ذيل تصيب رسيد:

1-    شرکت کنندگان محترم کنگره در اين ايام (ماه محرم، ماه پيروزي خون بر شمشير) ضمن ابراز ارادت خالصانه به سالار شهيدان و ارواح مطهر شهداي اسلام سرکوبي مسلمانان آزاديخواه مبارز توسط ايادي استعمار در نقاط مختلف دنيا خصوصاً حرکت نامقدس از پيش طراحي شده نسل کشي مسلمانان را در بوسني شديداً محکوم مي کنند.

2-    به منظور فراگير کردن ارتباط دانشگاهها و با تکيه بر اصل جامعيت فعاليت هاي دانشگاهي در امور آموزش و پژوهش و ارائه خدمات به افراد جامعه پيشنهاد مي شود که ارتباط مراکز آموزش عالي با صنعت و ساير مراکز بزرگ توليدي و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي مختلف در شکلي انجام يافته تر با پشتوانه قانوني مصوب از طريق مجلس شوراي اسلامي پايه ريزي گردد، و تا انجام اين مهم که وزارت فرهنگ و آموزش عالي پيگيريهاي لازم در اين مورد را به عمل خواهد آورد. از مسئولين ذينفع وزارتي درخواست مي گردد که فرم اوليه انسجام را با مصوبات هيئت دولت تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود تا اين ارتباطات از محدوديت علائق فردي فراتر رفته و جنبه قانوني به خود گيرد و به معناي واقعي و مطابق با نيازهاي جامعه برقرار گردد.

3-    حاکميت نظام علمي در دانشگاهها و جدا شدن امور پژوهشي از تسلط سيستم بوروکراسي امکان دهد که دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي در برنامه هاي تحقيقاتي خود اعم از طرحهاي مستقل يا پروژه هاي تحقيقاتي کارشناسي ارشد خود، الويت را جداً به اجراي طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز صنعت و ساير مؤسسات توليدي داده و در جهت تحقق هر چه بهتر اين هدف، گروههاي پژوهشي مشترک بين دانشگاهها و مؤسسات صنعتي و توليدي و ساير سازمانها به عنوان فاز صفر طرحها (استخراج موضوعات تحقيقي) سرمايه گذاري کنند.

4-    در تحقق اهداف گسترش ارتباطات تقويت دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها و تبديل آنها به دفاتر ارتباطات پژوهشي با تفويض اختيارات لازم جهت عقد قراردادهاي مختلف مورد تأکيد بوده و چون انجام اين مهم نياز به هماهنگي در سطح کشور نيز دارد درخواست ميگردد که دفتر ارتباط با صنعت، وزارتخانه با نظارت عاليه جنبه هماهنگي را پيگيري کرده و در عين حال دبيرخانه ادامه کنگره را به منظور استمرار اين نوع گردهماييها، تأسيس کند، علاوه بر کنگرة سالانه، برگزاري سمينارهاي ناحيه اي و تخصصي به منظور شناسايي تواناييهاي دانشگاهها نيز توصيه مي شود.

5-    از دانشگاهها انتظار مي رود که در تشکيل دوره هاي آموزشي خاص مورد نياز بخش توليد و دوره هاي کوتاه مدت بازآموزي، با مؤسسات ذينفع همکاري کرده و از مؤسسات بخش توليد و خدمات نيز درخواست مي گردد برنامه ها و اهداف اين دوره هاي آموزشي را با توافق دانشگاههاي ذينفع و حتي المقدور در کوشش دانشگاه جامع، به اجرا درآورد.

6-     پيشنهاد مي شود با محدوديتهاي ناشي از آموزشي و پژوهشي وهمسنگ کردن امکانات پرداختهاي امتيازات پژوهشي نظير حق التدريسها و افزايش ارزش ساعات مصروف به امور تحقيقات، تشويقهاي لازم را براي گسترش پژوهش در دانشگاهها مجرا دارد.

7-    از سازمانهاي اجرايي مؤکداً اجراي بند «د» از تبصره 17 بودجه، مبني بر هزينه کردن پانزده درصد از اعتبارات بودجه مصوب پژوهشي خود را از طريق دانشگاهها خواسته شده و توصيه مي شود اعتبارات بيشتري را در اين نوع همکاريها تخصيص دهند. از وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي نيز درخواست مي گردد که با تماس با وزارت دارايي در مورد نحوة پذيرش هزينة تحقيقات در تطبيق با نظام مالياتي تعديلهاي لازم را ايجاد نمايد و همچنين پيشنهاد مي شود تعديلهاي لازم در نظام بازرگاني خارجي مرقوم گردد تا به جاي واردات، حتي المقدور با تکيه بر پژوهشها از ابداعات داخل کشور استفاده شود.

8-    درخواست مي گردد که اقدامات لازم در جهت بهره گيري از کليه وسائل ارتباط جمعي و مخصوصاً صدا و سيماي جههوري اسلامي به منظور شناسانيدن تواناييهاي پژوهشي دانشگاهها و کارهاي انجام يافته توسط اين مؤسسات براي ارائه خدمات مختلف به جامعه و همچنين بالا بردن بينشهاي علمي در جامعه با حفظ اصالتهاي فرهنگي به طور جدي انجام گيرد. همچنين پيشنهاد مي شود همکاريها و تسهيلات لازم از طرف وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در جهت افزايش امکانات و تسريع در انتشار نتايج تحقيقات و منابع علمي فراهم گشته تا حتي المقدور فصلنامه يا قطعنامه اي، همکاري دانشگاهها با صنايع و ساير مؤسسات توليدي از طريق دبيرخانه کنگره بدون وقفه و تأخير انتشار يابد.

9-    از پيشقدم شدن دانشگاه مشهد در دومين کنگره سراسري توسعه ارتباط صنعت با دانشگاهها، استقبال به عمل آمده و بر شرکت فعالانه مسئولين و دست اندرکاران صنايع آموزشي و پژوهشي تأکيد گردد.

به نام خدا

انشاء الله ايران خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود.

امام خميني (ره)

با تأييدات خداوند متعال و در جوار بارگاه ملکوتي ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا (ع)، دومين کنگره سراسري توسعة ارتباط صنايع با مراکز آموزشي و پژوهشي در روزهاي 19، 20 و 21 مهر ماه 1373 در دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري ادارات کل صنايع و صنايع سنگين، انجمن مديران صنايع استان خراسان، و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي مرکز خراسان تشکيل شد. در اين کنگره از 200 مقاله دريافت شده از مراکز صنعتي، آموزشي و پژوهشي، 57 مقاله ارائه گرديد. در سخنرانيها و ميزگردهاي سه گانه کنگره، مسايل گوناگون مبتلا به صنعت و مراکز آموزشي و پژوهشي بررسي شد. تلخيص نقطه نظرات و پيشنهادهاي شرکت کنندگان در سمينار در قطعنامه اي حاوي 12 بند ملحوظ شده است که کميته اي متشکل از دست اندرکاران صنعت و مراکز آموزشي و پژوهشي براي پيگيري موارد قطعنامه تشکيل و جهت تحقق اهداف آن کوشش خواهد شد ... ان شاء الله

قطعنامه

1-    براي استفاده بهينه از منابع ملي بويژه نيروي انساني، پيشنهاد شد که وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي براي پاسخگوئي به نيازهاي مؤسسات مختلف توليدي و خدماتي تسهيلات لازم را فراهم نمايند به نحوي که سياست هاي آموزش عالي کشور صرفاً توسط اين دو وزارتخانه تدوين شود.

2-    دانشگاهها از نظر ساختاري و برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي به صورت غير متمرکز اداره شوند و برنامه و فعاليتهاي خود را براساس نيازهاي جامعه طراحي و اجرا نمايند.

3-    با عنايت به بند 2، کمک دولت به دانشگاهها به شکل تأمين بخشي از منابع مالي آنها تلقي گردد و دانشگاهها مجاز باشند بقيه منابع مالي لازم را از فروش خدمات آموزشي و پژوهشي تأمين نمايند.

4-    به منظور انطباق بيشتر برنامه هاي آموزشي و پژوهشي با نيازهاي جامعه، بخشهاي توليد و خدمات در سطوح عالي تصميم گيري دانشگاهها (هيأت امناء) مشارکت داده شوند.

5-    مديريت مؤسسات توليدي و خدماتي متحول گردد و دانشگاهها بر رشته هاي علوم انساني بويژه مديريت تأکيد بيشتري نمايند.

6-     نظام آموزش تربيت سطوح مياني مهارت هاي فني (تکنيسيني) براساس کارآمدي و احياء ارزشهاي اجتماعي فارغ التحصيلان طراحي و مورد بازنگري قرار گيرد تا بتوانند نقش رابط بين مهندسان و کارگران ماهر را به نحو مطلوب ايفا نمايند.

7-    هسته هاي مشاوره اي متشکل از اساتيد دانشگاه و مديران و متخصصان صنايع در درون دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي تشکيل شوند تا به نيازهاي صنايع پاسخ گفته و رهگشاي مشکلاتشان باشند.

8-    به منظور توسعه فعاليت هاي پژوهشي و کاربردي نمودن تحقيقات، ضمن ايجاد ارتباط مناسب بين مراکز آموزشي و واحدهاي توليدي، موضوع پايانامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا با تناسب با نيازهاي صنعت و جامعه انتخاب گردد.

9-    ايجاد رابطة نظام يافته بين مراکز آموزشي و پژوهشي از طريق جمع آوري اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي، هدايت آنها به تحقيقات کاربردي و جلوگيري از دوباره کاريها ضرورتي خاص دارد. ايجاد تشکل مراکز پژوهشي مورد توجه قرار گيرد.

10-مراکز انتقال تکنولوژي و توسعه و تحقيق مورد حمايت دولت قرار گيرد و به عنوان حلقة اتصال بين صنعت و آموزش تلقي شود.

11- براي ارتقاء مهارت هاي علمي مراکز آموزش عالي، کارآموزي دانشجويان در زمينه هاي مرتبط با رشته تحصيلي آنان به طور جدي مورد توجه و بررسي کارشناسانه قرار گيرد تا راه عملي و اجرائي براي تحقق اين هدف انتخاب شود.

12- دانشگاهها و مراکز آموزشي اطلاعات زمينه اي را از نظر ظرفيت هاي تخصصي، آزمايشگاهي و خدمات تدوين و منتشر نمايند.

13- کميته اي براي پيگيري مصوبات قطعنامه کنگره متشکل از دانشگاهها و صنايع و مؤسسات پژوهشي تشکيل گردد و گزارشهاي خود را به کنگرة بعد ارائه دهند.

بسمه تعالی

قطعنامه سومين کنگره سراسري همکاري

دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعة ملي

با تأييدات خدواند متعال و استمداد از ارواح طيبة شهدا، «سومين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي» با شرکت دولتمردان، مديران، استادان، کارشناسان و علاقه مندان با ارائه 50 مقالة تخصصي از ميان 140 مقالة دريافتي و تکشيل 2 ميزگرد تخصصي از 22 لغايت 24 آذر ماه 1374 در دانشگاه صنعتي امير کبير برگزار گرديد.

شرکت کنندگان در اين کنگره با الهام از فرمايشات رهبر کبير انقلاب اسلامي مبني بر اينکه «مهمترين عامل در کسب خودکفايي و بازسازي، توسعه مراکز علمي و تحقيقاتي، تمرکز و هدايت امکانات، تشويق کامل و همه جانبة مخترعين و مکتشفين و نيروهاي متعهد و متخصص است ...» و همچنين تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه «دانشگاه نقطة اساسي هر جامعه و کشور است ... ، بايد اين نظام از نظر علمي- عملي، از لحاظ مديريت و از لحاظ گشودن گره هاي ريز و درشت بر سر راه زندگي اين ملت، به آنان تکيه کند.» زواياي مختلف همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت را بررسي و موراد زير را به عنوان عوامل مهم و اساسي، جهت هدايت و تقويت همکاري اعلام نموده و ضمن قدرداني از دولت خدمتگزار از دست اندرکاران مربوط، انتظار دارد براي تحقق مفاد مذکور اقدام هاي لازم را در محورهاي ذيل معمول دارند.

سياستگزاري و حمايت هاي قانوني

1-    تدوين استراتژي توسعة صنعتي براي هدايت دانشگاه و صنعت به سمت توسعه ملي.

2-    تأکيد بر نقش محوري دولت در پيوند سه جانبة دولت، دانشگاه و صنعت.

3-    حمايت دولت از صنعت در ايجاد مراکز پژوهشي کاربردي هدايت شده.

4-    اصلاح نظام ارزيابي و ارتقاء مرتبة هيأت علمي در جهت ارزش دهي بيشتر به فعاليت هاي تحقيقات صنعتي.

5-    ايجاد بستر قانوني براي حضور فعال دانشگاهيان در صنعت و همچنين صنعتگران در دانشگاه.

6-     استفاده از نيروهاي متخصص و مجرب دانشگاهي و مهندسين صنايع در مراکز تصميمگيري دولت و کميسيون هاي مجلس به عنوان بازوهاي مشورتي – برنامه ريزي استراتژيک.

بهبود مديريت

1-    با توجه به کفايت سه عامل (نيروي انساني، ماشين آلات و منابع طبيعي) مشکل اساسي در توليد، تحقيق و توسعه، دسترسي به اطلاعات بهنگام و بکارگيري مديريت کارآمد و معتقد به گسترش همکاري هاي مشترک دانشگاه و صنعت محسوب مي شود.

2-    لزوم گسترش فرهنگ برنامه ريزي، تصميم گيري و همکاري هاي گروهي.

3-    ايجاد تسهيلات جهت بهره مندي از اساتيد در صنعت منجمله عضويت در هيأت مديرة شرکت هاي صنعتي.

بهبود ساختار آموزشي پژوهشي

1-    به منظور تحقق توسعة ملي لازم است نهاد مسئول تکنولوژي در ساختار مديريتي کشور تعيين گردد.

2-    حضور و مشارکت مؤثر دانشگاه در فعاليت هاي انتقال تکنولوژي در سطح کشور.

3-    گسترش مراکز آموزشي کاربردي در جوار صنعت.

4-    ترغيب بخش صنعت در تأسيس مراکز پژوهشي با ايجاد تسهيلات از جمله معافيت هاي مالياتي.

5-    تأکيد بر کاربردي شدن پژوهش، مطابق با نيازهاي صنعت کشور.

6-     اصلاح ساختار اقتصادي جامعه در راستاي افزايش سهم توليدات به ويژه توليدات صنعتي در اقتصاد ملي.

7-    ايجاد نظام اطلاعاتي و علمي صنعتي يکپارچه در صنعت کشور جهت دسترسي صنعت و دانشگاه به اطلاعات بهنگام.

8-    اختصاص درصدي از سود صنايع و معادن براي ارتقاء تحصيلات تکميلي و امر تحقيق در صنعت.

9-    ايجاد هسته هاي انتقال تکنولوژي در سطح کشور (با همکاري صنعت و دانشگاه).

10-دعوت از متخصصين مجرب صنايع جهت تدريس دروس مهندسي کاربردي در دانشگاهها.

11-تأکيد بر اجراي پروژه هاي دانشجويان مهندسي کاربردي در صنايع.

12-ايجاد و تجهيز آزمايشگاه هاي ملي تخصصي در جهت خدمت دهي بهينه به دانشگاه و صنعت.

13-تأکيد بر امر کارآموزي دانشجويان و بازآموزي فارغ التحصيلان.

14-ضرورت انجام فرصت هاي تحقيقاتي اساتيد در مراکز صنعتي و پژوهشي داخل کشور.

15-طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت توسط صنعت و دانشگاه.

16-تأکيد برگذرانيدن واحدهاي درسي کاربردي براي دانشجويان رشته هاي مهندسي.

ساير موارد

1-    تأکدي بر ارتقاء کيفي و بهبود بهره وري توليد و توجه کامل به اجراي استانداردها و بکارگيري تکنيک هاي ذيربط.

2-    مشارکت رسانه هاي گروهي در ارتقاء فرهنگ علمي و صنعتي در جامعه با ارائه الگوهاي موفق.

3-    تشکيل شوراي عالي برنامه ريزي بهره وري و کيفيت مديريت کلان.

4-    لزوم تداوم ارتباط فارغ التحصيلان دانشگاه ها به خصوص شاغلين در صنعت.

5-    گسترش ارتباط و همکاري علمي – فني – تحقيقاتي با کشورهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي با هدايت و محوري بودن نيورهاي داخلي.

6-     تأکيد بر تقويت بنية فني کشاورزي توسط صنعت و با همکاري دانشگاه.

7-    راه اندازي و گسترش شهرک هاي پژوهشي چند منظوره با هدف انتقال و توسعه تکنولوژي پيشرفته.

در پايان از رياست محترم کنگره درخواست مي شود جهت پيگيري مفاد قطعنامه، کميته اي تشکيل دهد که با بررسي و ارائه پيشنهادهاي اجرايي به دولت خدمتگزار و مجلس محترم، زمينة لازم را جهت تحقق اهداف توسعة ملي فراهم آورد.

والسلام

جمعه 24 آذر ماه 1374

بسمه تعالی

قطعنامة

اولين کنگره بين المللي و چهارمين کنگرة سراسري

همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

29 تا 31 ارديبهشت ماه 1377

مقدمه

خداي متعال را شاکريم که نوبتي ديگر توفيق عطايمان فرمود تا در ظل رهنمودهاي مؤکد بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي، ارشادات مقام معظم رهبري، همسو با برنامه ها و تأکيدات رئيس جمهور محبوب و مدبر، و در راستاي اهداف مشترک براي توسعة ملي کشور عزيز اسلامي، گردهم آئيم و موضوع "همکاريهاي سه جانبه بين دولت، دانشگاه وصنعت" را بعنوان سه رکن اساسي پيشرفت و توسعه، در فضايي پر تفاهم، گرم و غني به بحث بگذاريم.

در اين همايش علمي و صنعتي، از نقطه نظرات و تجارب هموطنان خارج از کشور، و متخصصان و کارگزاران سرآمد ممالک اسلامي نيز بهره گيري شد؛ بنحوي که بعد موضوعات فراتر از سطح ملي قرار گرفت. استقبال گرم سياست گذاران و مسئولان طراز اول مملکتي، دانشگاهيان، مديران، محققان و صنعتگران؛ و سطح والاي مقالات ارائه شده و مباحث مطروحه، نشانگر اهميت و جايگاه ويژه موضوع کنگره بود.

اميد مي رود چکيده بحثها و تبادل نظرها که بصورت قطعنامه در 57 بند زير گردآوري و با تلفيق آراء و خواستها و پيشنهادات همة علاقمندان تدوين شده است، بعنوان عصارة انديشة علاقمنداني دلسوز از انديشمندان و نخبگان صنعت مورد توجه شايسته مسئولان و تصميم گيران محترم نظام قرار گيرد؛ و متناسب با شتاب روز افزون تحولات جهاني، در آينده اي نزديک شاهد ثمرات گوناگون و ارزشمند بکارگيري مفاد آن باشيم.

1- سياست گذاري و حمايت هاي قانوني

 • ضمن ابراز خشنودي از صدور ابلاغ وزارت محترم صنايع مبني بر بهره گيري از اساتيد دانشگاهها در هيأت مديره کارخانجات توليدي، مقتضي است تأکيد و پيگيريهاي لازم جهت تحقق اين امر بعمل آمده و به ساير وزارتخانه هاي صنعتي نيز تسري يابد.
 • استراتژي توسعه صنعت، در چهارچوب برنامه هاي توسعه ملي کشور، براي هدايت دانشگاه و صنعت تدوين گردد.
 • سياست هاي صنعتي کشور، در جهت افزايش بهره وري و کيفيت کالا و خدمات تدوين شود.
 • به لحاظ اينکه اعمال سياستهاي تشويقي، از جمله معافيتها و تخفيفهاي مالياتي جهت صنايعي که با دانشگاهها در رفع تنگناهاي صنعتي جامعه مشارکت دارند، تحقق همکاري هاي دانشگاه و صنعت را به نحو مطلوب ميسر مي سازد، استفاده شايسته از اين سياستها توصيه ميگردد.
 • استفاده از نتايج تحقيقات داخلي و سرمايه گذاري براي تجاري سازي آن تشويق گردد.
 • شوراي پژوهش هاي علمي کشور، نسبت به تدوين استراتژي ملي تحقيقات و تعيين اولويتها و بهبود مديريت تحقيقاتي کشور اقدام نمايد.
 • فن آوري صنايع موجود ارتقا يافته، در صنايع نيازمند به فنآوري، سرمايه گذاري شود.
 • آموزشهاي کاربردي و فعاليت هاي تحقيقاتي در قالب نظام آموزشي کشور، با تأکيد بر نيازها و اولويتهاي منطقه اي، بومي شود.
 • ترغيب و حمايت پژوهشگران و نوآوران برجسته توسط دولت، باعث شکوفايي خلاقيت و جلوگيري از فرار مغزها خواهد شد. لذا مصرانه توصيه مي گردد.
 • استعدادهاي درخشان کشور، به ادامه تحصيل در رشته هاي مرتبط با برنامه ريزي توسعه و مديريت جامعه تشويق شوند.
 • از بستر مناسبي که از طريق کنفرانس اسلامي، به ويژه ميزباني و رياست کنفرانس توسط جمهوري اسلامي ايران فراهم گرديده است، براي توسعه همکاري هاي تحقيقاتي في ما بين استفاده شود.
 • با توجه به اهميت تربيت انساني متخصص و نقش کليدي آن در امر توسعه، پيشنهاد مي شود در نظام برنامه ريزي کشور "آموزش عالي بعنوان "زيربنا ملحوظ گردد.
 • به منظور حفظ تداوم حرکت ارزشمند دهه گذشته در گسترش همکاريها در کليه سطوح دولتي و خصوصي و حصول نتيجه، توصيه ميگردد "شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت" زير نظر مستقيم رييس جمهور و با حضور وزراي علمي و صنعتي مرتبط تأسيس گردد.

2- بهبود مديريت علمي تکنولوژيک

 • ضمن استقبال از تصويب آئين نامه فرصت هاي مطالعاتي اساتيد در صنايع، مقتضي است پيگيريهاي لازم در اجراي مفاد مصوبه از طرف وزارتخانه هاي "صنايع" و "فرهنگ و آموزش عالي" بعمل آيد.
 • پيگيري لازم در اصلاح سريع نظام ارزيابي و ارتقاي اعضاي هيأت علمي به منظور ارزش دهي بيشتر به تحقيقات کاربردي، با تأکيد بر "تداوم حضور پاره وقت" و يا "انجام فرصت مطالعاتي" در صنعت صورت پذيرد.
 • به منظور حفظ اعتبار دانشگاههاي کشور و در جهت رفع نيازهاي صنعت، مقتضي است امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاهها، متناسب با پيشرفت هاي فنآوري، توسعه يابد. در اين رابطه بر حمايت مؤثر صنعت تأکيد مي شود.
 • بازديدهاي مستمر اساتيد و دانشجويان از صنايع کوچک و بزرگ، در راستاي آشنايي با تواناييها، قابليت ها و نيز تنگناهاي صنعتي سازماندهي شده و مورد پيگيري اجرائي قرار گيرد.
 • بستر معقول همکاريهاي دانشگاه و صنعت، طرحهايي است که در حوزه پژوهش کاربردي و تا حدي بنيادي جهت دار و تحقيقات علم زا قرار مي گيرد؛ لذا پيشنهاد مي گردد همکاريهاي دانشگاه و صنعت در اين حوزه تعريف شود.
 • با عنايت به افزايش فعاليتهاي علمي – پژوهشي در کشور، از طريق بازنگري و اصلاح قانون ثبت اختراعات، زمينه هاي بروز خلاقيت، نوآوري و به کارگيري نتايج تحقيقات در رفع نيازهاي صنعتي فراهم آيد.
 • با تثبيت سيستم مديريت در صنايع، فرصت بيشتري براي برنامه ريزي بلند مدت در جهت جذب و به کارگيري فنآوري هاي نوين فراهم گردد.
 • به منظور ارتقاي سطح کيفي توليدات، رعايت استانداردها بصورت مرحله اي الزامي شود. مکانيزم نظارت تعيين، و کنترل کيفيت و مرغوبيت بطور مستمر انجام شده، و با متخلفين برخورد قانوني معمول گردد. بنظر مي رشد مؤسسه استاندارد، بعنوان متولي قانوني، در صورت حمايت جدي تر از سوي قانونگذار و دولت مي تواند بخش عمده اين خواست ملي را تأمين نمايد.
 • مستند سازي و اشاعه نتايج حاصل از تحقيق و توسعه تشويق شود.
 • با تعليم و تشويق به کارگيري روشهاي نوين مديريت و مهندسي صنايع، بر کارآيي مؤسسات علمي – صنعتي افزوده گردد.
 • ضمن استقبال از تشکيل "شوراي عالي اطلاع رساني شايسته است نظام ملي اطلاع رساني و مشاورة علمي – فن آورانه، براي افزايش اثربخشي و کارآيي نظام علمي – صنعتي، طراحي و پياده گردد.
 • در راستاي تقويت هم افزايي مراکز علمي – پژوهشي، براساس بررسي تواناييهاي بالفعل و بالقوه، حوزه هاي تخصصي براي اينگونه مراکز مشخص گردد.
 • صنعت در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي حضور اساتيد و محققان برجسته در همايشهاي بين المللي مشارکت ورزد.
 • ارتقاي سهم و کيفيت پژوهش در نظام آموزش عالي، بويژه در تحصيلات تکميلي، مورد عنايت خاص قرار گيرد.
 • اعتبارات واقعي تحقيقاتي کشور در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا حد 5/2% توليد ناخالص ملي جهت گيري و تضمين گردد.
 • زيرساختهاي قانوني تسهيل کننده همکاريهاي دانشگاه و صنعت فراهم آيد. در اين ارتباط مقتضي است آيين نامه هاي مالي دانشگاهها اصلاح گردد.
 • از تجارب موفق کشورهاي مختلف و سازمانهاي بين المللي تخصصي در توسعه روابط دانشگاه و صنعت بهره برداري شود. در اين راستا بر همکاريهاي منطقه اي، بخصوص مابين کشورهاي اسلامي در زمينه علوم و فنون تأکيد مي گردد.
 • تسهيلات و معافيت هاي لازم براي بهره برداري بيشتر اساتيد و پژوهشگران از شبکه هاي اطلاعاتي بين المللي و کتب و مجلات خارجي فراهم شود.
 • ديدگاههاي توسعه صنعتي با عنايت به آخرين تحولات در دنياي صنعت و تکنولوژي مورد بازنگري قرار گرفته، اولويتهاي تکنولوژيکي کشور انتخاب شود.
 • با عنايت به اينکه فارغ التحصيلان دانشگاهها، به ويژه فارغ التحصيلان مقاطع تکميلي در معرض تصدي مشاغل مديريتي در بخشهاي صنعتي، تحقيقاتي، دانشگاهي و اجتماعي مي باشند، مقتضي است آموزش مهارتهاي مديريتي را دريافت دارند.
 • در سياست گذاريهاي کلان کشور، از نخبگان علمي – دانشگاهي بهره گيري نموده، زمينه هاي ايجاد کانونهاي تفکري فراهم آيد.
 • در ديدگاه سياست هاي توسعه و انتخاب صنايع مادر، براساس آخرين تحولات صنعتي دنيا و نيز انتقال و درون زائي فن آوري و افزايش قابليت هاي کشور، بازنگري جمعي صورت گيرد.
 • ايجاد صندوق حمايت از ارتباط دانشگاه و صنعت و تحقيقات مصرانه توصيه مي گردد.
 • در راستاي فراهم کردن شرايط لازم براي توليد و توسعه داخلي فنآوري مورد نياز کشور و تقويت هر چه بيشتر ارتباط دانشگاه و صنعت در تحقق اين امر، سياستهاي بازرگاني خارجي کشور مورد اصلاح و بهبود قرار گيرد.
 • سهم متناسبي از بودجه تحقيقاتي مؤسسات دولتي براي برنامه ريزي و گسترش همکاريهاي دانشگاه و صنعت اختصاص يابد.
 • ضمن ابراز خشنودي از تصويب قانون حمايت از توليدات داخلي در مجلس شوراي اسلامي، کنگره خواستار پيگيري و ارائه راهکارهاي اجرايي در تحقق مصوبه فوق توسط دولت محترم شد.

3- بهبود نظام و ساختار آموزشي و پژوهشي

 • برنامه ها و سر فصلهاي آموزشي دانشگاهها، متناسب با فنآوري هاي روز بازنگري و اصلاح شود.
 • ضمن يادآوري بخشي از قطعنامة کنگرة سوم، مبني بر ترغيب بخش صنعت به تأسيس مراکز پژوهشي براي رفع تنگناهاي صنعت، مقتضي است اين امر با پيگيري بيش از پيش مورد حمايت و توجه مسئولين محترم قرار گيرد.
 • نظام آموزشي و اجرايي کار آموزي دانشجويان در صنايع و نيز بازآموزي صنعتگران و فارغ التحصيلان، در سطح کشور مورد بازنگري قرار گيرد.
 • مشارکت متخصصان مجرب شاغل در صنايع براي تدريس بخشهايي از دروس مهندسي در دانشگاهها مورد توجه قرار گيرد.
 • در برنامه هاي آموزشي رشته هاي فني و مهندسي، بر "طراحي سيستم هاي پيشرفته توليد" تأکيد گردد.
 • شوراي تحقيق و فنآوري استانها، با حضور صنعتگران، دانشگاهيان و مسئولين ذيربط، با هدف تنظيم استراتژي صنعتي، آموزشي و پژوهشي منطقه در قالب استراتژي ملي صنعتي، فعال گردد.
 • دانشگاه و صنعت در تعريف و اجراي پايان نامه هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و نيز دکتري هماهنگي لازم را بعمل آورند.
 • در راستاي کاربردي کردن نتايج حاصل از فعاليت هاي تحقيق و توسعه، نوآوري و ابتکارات، انتظار مي رود دولت پشتيباني هاي فني نظير ايجاد مراکز توليد نمونه را حتي الامکان با مشارکت مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاههاي ذيربط تأسيس نمايد.
 • ساختار علمي – تکنولوژيکي کشور و روابط بين عناصر آن مورد بازنگري قرار گرفته، نهاد مسؤول برنامه ريزي و نظارت بر توسعه علم و فنآوري مشخص گردد.
 • به منظور تدوين قوانين متناسب با روند تحولات علمي و صنعتي دنيا، و اولويت ها و نيازهاي کشور، توصيه مي گردد "کميسيون علم و فنآوري" در مجلس شوراي اسلامي سازماندهي شود.
 • به منظور تقويت مديريت کشور در امر برنامه ريزي توسعه ملي پيشنهاد مي شود، در مقاطع تحصيلات تکميلي رشته ها و گرايشاتي نظير "سياست گذاري علوم و تکنولوژي"؛ "مديريت نوآوري"؛ و "مديريت تکنولوژي و توسعه" تأسيس گردد.
 • نتايج تحقيقات انجام شده در کشور، برحسب موضوع، در دروس آموزش عالي ملحوظ شود.

4- ساير موارد

 • کادر علمي دانشگاهها، در ارائه راه حل علمي براي رفع مشکلات و تنگناهاي اساسي کشور مشارکت جدي ورزند.
 • همکاري و ارتباط فارغ التحصيلان با دانشگاه تداوم و گسترش يابد.
 • لازم است بر تقويت بنيه فني و بهره وري کشاورزي توسط صنعت و با همکاري دانشگاه تأکيد گردد.
 • شرکت کنندگان در کنگره لزوم گره زدن منافع ملي و منافع صنعت را گوشزد نموده، بر يافتن راهکارهايي عملي و اجرايي در کاهش وابستگي به ارز نفت تأکيد مي نمايند.
 • کنگره، بر خودباوري اساتيد دانشگاه و نخبگان صنعت در رفع تنگناهاي کشور با تکيه بر توان ملي، خودباوري و اعتماد سازي ميان آن دو تأکيد نمود.
 • از رسانه هاي گروهي انتظار مي رود در جهت ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ عمومي در زمينه جايگاه و رسالت دانشگاه و صنعت در توسعه ملي، از هيچگونه تلاشي دريغ نورزند.

در پايان، شرکت کنندگان ضمن تقدير از دانشگاه صنعتي اميرکبير و نيز تشکر از تلاشهاي ارزشمند دبير، کميتة علمي و اجرايي، کميته دائمي و دبيرخانه کنگره در طول 2 سال گذشته، بر پيگيري مفاد اين قطعنامه تأکيد نمود. کنگره از مسئولين ذيربط درخواست مي نمايند امکانات و تسهيلات لازم براي ادامه فعاليت هاي کميته دائمي "همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت"، متشکل از نمايندگان دانشگاه و صنعت، به عنوان بازوي شوراي عالي فوق الذکر را بمنظور تحقق اهداف و مصوبات کنگره و ارائه پيشنهادات راهبردي فراهم آورند.

                                                                                    والسلام عليکم و رحمت ا... و برکاته

قطعنامه پنجمين کنگره سراسري و دومين کنگره بين المللي همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

سپاس و حمد بيکران خداوند متعال را که باري ديگر اين توفيق عطايمان فرمود تا دومين کنگره بين المللي و پنجمين کنگره سراسري دولت، دانشگاه و صنعت را با الهام از انديشه ها و رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و ارشادات مقام معظم رهبري و همسو با برنامه هاي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و در قالب اهداف برنامه سوم توسعه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي کشور و نيز در راستاي آرمانهاي عمومي نظام مقدس اسلامي برپا نمائيم و موضوع همکاريهاي سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت را به عنوان سه رکن اساسي پيشرفت و توسعه ملي در فضايي پر تفاهم و در سايه وحدت و همدلي به بحث بگذاريم.

اميد مي رود با تغييرات ساختاري که در نظام مديريت علوم و فن آوري کشور پديد آمده و يا تغيير نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پژوهش و فن آوري جايگاه واقعي خود را بيابد و از تقويت افزونتر همکاري سه جانبه، بر شيرين ترقي و تعالي فراهم آيد.

در اين همايش علمي – صنعتي که در مجموع با شرکت بيش از 400 نفر دولتمردان، مديران، استادان، کارشناسان و علاقمندان از سراسر کشور و چند نفر از سخنرانان خارجي تشکيل شد، با عنايت به محدوديت فرصت، 24 مقاله تخصصي از ميان 120 مقاله دريافتي ارائه و يک ميزگرد تخصصي گيران محترم نظام قرار گيرد و متناسب با شتاب روز افزون تحولات جهاني، در آينده اي نزديک شاهد بکارگيري مفاد و ثمرات گوناگون آن باشيم.

شرکت کنندگان در کنگره ضمن تقدير از عنايت رياست محترم جمهور و ارسال پيام براي جلسه افتتاحيه و همچنين اعلام تشکر از وزراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو و صنايع و ساير مسئولين شرکت کننده در جلسات اين گردهمايي با ابراز خشنودي از تغيير ساختاري نام وزارت و فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين تحول را طليعه اي بر توجه هر چه بيشتر به هم سوئي فعاليت هاي دانشگاهي و صنعتي تلقي کرده، اميدوارند با اين گام اساسي، باب سياست گذاري و حمايت شايسته در زمينه فعاليت هاي پژوهشي کاربردي و نوآوري باز گردد. در اين راستا پيشنهاد و توصيه مي نمايند:

1- سياست گذاري حمايت هاي قانوني:

1-1- استراتژي توسعه تکنولوژي، در چهارچوب برنامه هاي توسعه ملي کشور، براي هدايت هماهنگ دانشگاه و صنعت تدوين گردد.

2-1- به لحاظ اينکه اعمال سياستهاي تشويقي، از جمله معافيتها و تخفيفهاي مالياتي جهت صنايعي که با دانشگاهها در رفع تنگاهاي صنعتي جامعه مشارکت دارند، تحقق همکاريهاي دانشگاه و صنعت را به نحو مطلوب ميسر مي سازد، استفاده شايسته از اين سياستها بيشتر از پيش تقويت گردد.

3-1- استفاده از نتايج تحقيقات، مخصوصاً تحقيقات کاربردي داخلي و سرمايه گذاري براي توليد انبوه محصولات مربوطه بيشتر مورد توجه و حمايت قرار گيرد.

4-1- استراتژي ملي تحقيقات و ساز و کارهاي بهبود مديريت تحقيقاتي کشور توسط مسئولين مربوطه تدوين گردد.

5-1- راه ارتقاء مستمر فن آورانه صنايع موجود باز و سرمايه گذاريهاي لازم در صنايع نيازمند به فن آوري هاي نو صورت پذيرد.

6-1- ترغيب و حمايت بيشتر و سهل تر از پژوهشگران، نوآوران و مبتکران برجسته توسط دولت مدنظر قرار گيرد.

7-1- نظر به اهميت تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد و نقش کليدي آن در امر توسعه، پيشنهاد مي شود در نظام برنامه ريزي کشور، «آموزش و پژوهش» بعنوان «زيربنا» ملحوظ گردد.

8-1- به منظور تداوم حرکت و تقويت و گسترش همکاريها در کليه سطوح دولتي و خصوصي، توصيه مي گردد «شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت» زير نظر مستقيم رئيس جمهور محترم و با حضور وزراي علمي و صنعتي مرتبط تشکيل و از ره آورد کنگره هاي سراسري استفاده شود.

9-1- با توجه به اينکه امر تحقيقات و پژوهش حزو نيازهاي با اولويت جامعه براي توسعه ملي است، لذا پيشنهاد مي شود، نظام اعطاي يارانه تحقيقاتي تدوين و به اجرا درآيد.

2- بهبود مديريت علمي تکنولوژيک

1-2- ضمن تأييد مفيد بودن آئين نامه فرصت هاي مطالعاتي اساتيد در صنايع، مقتضي است پيگيريهاي لازم در اجرا مفاد مصوب از طرف وزارتخانه هاي «صنايع» و «علوم، تحقيقات و فناوري» بعمل آيد.

2-2- پيگيري طرح اصلاح نظام ارزيابي و ارتقاي اعضاي هيأت علمي به منظور ارزش دهي بيشتر به تحقيقات کاربردي، با تأکيد بر «تداوم حضور پاره وقت» و يا «انجام فرصت مطالعاتي» در صنعت توصيه مي گردد.

3-2- به منظور حفظ اعتبار دانشگاه هاي کشور و در جهت رفع نيازهاي صنعت، مقتضي است امکانات آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاهها، متناسب با پيشرفتهاي فن آوري، توسعه يابد. در اين رابطه بر همکاري و حمايت موثر صنعت تأکيد مي شود.

4-2- موکداً توصيه مي شود بازديدهاي مستمر اساتيد و دانشجويان از صنايع کوچک و بزرگ، در راستاي آشنائي با توانائيها، قابليتها و نيز تنگناهاي صنعتي سازماندهي شده و مورد پيگيري اجرائي قرار گيرد.

5-2- با تعليم و تشويق به کارگيري هر جه بيشتر روشهاي نوين و علمي مديريت و مهندسي صنايع، بر کارآيي موسسات علمي – صنعتي افزوده گردد.

6-2- پيشنهاد و توصيه مي شود صنعت در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي حضور اساتيد و محققان برجسته در همايشهاي بين المللي مشارکت ورزد.

7-2- بمنظور بهره گيري هر چه بيشتر از توانائيها و استعدادهاي انساني توصيه مي شود ارتقاي سهم و کيفيت پژوهش در نظام آموزش عالي، بويژه در تحصيلات تکميلي، مورد عنايت خاص قرار گيرد.

8-2- زير ساختهاي قانوني تسهيل کننده همکاريهاي دانشگاه و صنعت فراهم آيد. در اين ارتباط مقتضي است آيين نامه هاي مالي دانشگاهها اصلاح گردد.

9-2- تاکيداً درخواست مي شود تسهيلات و معافيتهاي لازم براي بهره برداري بيشتر اساتيد و پژوهشگران از شبکه هاي اطلاعات بين المللي و کتب و مجلات خارجي فراهم شود.

10-2- توصيه مي شود در سياست هاي توسعه و انتخاب صنايع مادر، براساس آخرين تحولات صنعتي دنيا و نيز بر پايه توازن ميان انتقال و درون زائي فن آوري و افزايش قابليتهاي کشور، بازنگري جمعي صورت گيرد.

11-2- توصيه مي شود سهم متناسبي از بودجه تحقيقاتي همه موسسات دولتي براي برنامه ريزي و گسترش همکاري هاي دانشگاه و صنعت اختصاص يافته و با برنامه ريزيها و پيگيري هاي جدي اين مناسبات تقويت گردد.

3- بهبود نظام و ساختار آموزشي و پژوهشي

1-3- لازم است برنامه ها و شيوه هاي تدريس و سرفصل هاي آموزشي دانشگاه ها، متناسب با فن آوريهاي روز بازنگري و اصلاح شود.

2-3- نظام آموزشي و اجرايي کارآموزي دانشجويان در صنايع و نيز بازآموزي صنعتگران و فارغ التحصيلان، در سطح کشور بازنگري جدي مي طلبد.

3-3- پيشنهاد مي شود مشارکت متخصصان مجرب شاغل در صنايع براي تدريس بخش هايي از دروس مهندسي در دانشگاه ها مورد بررسي و استفاده قرار گيرد.

4-3- در برنامه هاي آموزشي رشته هاي فني و مهندسي، بر طراحي سيستم هاي پيشرفته توليد تأکيد گردد.

5-3- پيشنهاد و تأکيد مي شود شوراي تحقيق و فناوري استانها، با حضور صنعتگران، دانشگاهيان و مسئولين ذيربط، با هدف تنظيم استراتژي صنعتي، آموزشي و پژوهشي منطقه در قالب استراتژي ملي صنعتي، فعال گردد.

6-3- توصيه مي شود متوليان دانشگاه و صنعت در تعريف و اجراي پايان نامه هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و نيز دکترا هماهنگي لازم را بعمل آورده بيش از پيش همت گمارند.

7-3- به منظور تدوين قوانين متناسب با روند تحولات علمي و صنعتي دنيا، و اولويت ها و نيازهاي کشور، توصيه مي گردد « کميسيون علم و فناوري » در مجلس شوراي اسلامي سازماندهي و با کمک گيري از نخبگان مجرب و ذيصلاح فعال شود.

8-3- به منظور تقويت پشتوانه مديريت کشور در امر برنامه ريزي توسعه ملي پيشنهاد مي شود، در مقاطع تحصيلات تکميلي رشته ها و گرايش هايي نظير « سياست گذاري علوم و تکنولوژي »، « مديريت نوآوري »، و « مديريت تکنولوژي و توسعه » تأسيس گردد.

4- ساير موارد

ضمن تقدير از پوشش رسانه اي پنجمين کنگره سراسري، از رسانه هاي گروهي انتظار مي رود در جهت ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ عمومي در زمينه جايگاه و رسالت دانشگاه و صنعت در توسعه ملي، از هيچ گونه تلاشي دريغ نورزند.

در پايان، شرکت کنندگان تقارن ايام برگزاري کنگره را با دو حماسه دوم و سوم خرداد به فال نيک گرفته و ضمن تقدير از اولياء محترم دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي و نيز تشکر از تلاشهاي ارزشمند دبير، اعضا کميته هاي علمي و اجرايي، کميته دائمي و دبيرخانه کنگره، بر پيگيري مفاد اين قطعنامه تأکيد مي نمايند. کنگره از مسئولين ذيربط در خواست مي نمايد امکانات و تسهيلات لازم براي ادامه فعاليتهاي کميته دائمي همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت، متشکل از نمايندگان دانشگاه و صنعت را به عنوان بازوي شوراي عالي فوق الذکر و بمنظور تحقق اهداف و پيگيري مصوبات کنگره و ارائه پيشنهادات راهبردي فراهم آورند.

ششمين کنگره سراسري همکاري هاي

دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

(26 و 27 آذر ماه1381ه.ش.)

     حمد و سپاس خداوند سبحان را که توفيق برگزاري ششمين کنگره سراسري همکاري هاي سه جانبه را در هفته ي پژوهش عطا فرمود.

با استعانت از ارشادات و تأکيدات مقام معظم رهبري و در راستاي برنامه هاي رياست جمهوري اسلامي ايران، دست اندرکاران و مشارکت کنندگان، اين کنگره در فضاي علم و تعهد: سي و سه (33) مقاله ي تخصصي از ميان بيش از يکصد (100) مقاله ي دريافتي را از 26 تا 27 آذر ماه 1381 ه.ش. ارائه و مطرح نمودند.

     در اين کنگره مديران و مسئولان سازمان هاي دولتي، دانشگاهها، متخصصان صنايع و دانشجويان دوره هاي تکميلي ساير مشتاقان عظمت پايدار اين مرز و بوم، عالمانه و خير انديشانه شرکت داشتند و دانش ها، پژوهش ها و تجارب غني خود را طي مقالات و ميزگردها ارائه دادند و براي تحقق اهداف کنگره اقدامات مجدانه و بي وقفه اي را بيش از پيش خواستار شدند و با ديدي فراگير فعاليت هاي اساسي و محوري در اين حوزه را طلب کردند؛ زيرا به درستي مي دانند: چشم اندازها، اميدها، جهت دادن ها و هدايتها چنانچه منجر به آثار و نتايج جامع الاطراف و تعالي بخش نگردد، آنگاه علاوه بر پاره اي گستگي، منجر به تعيين و ترسيم خط مش هاي ناصواب توسط ديگران خواهد شد.

مقدمه:

     از آنجا که «ارتباط» و «همياري» منشأ بروز و ظهور بسياري از واقعيت ها و حقايق زندگي است و از جمله به نهادها، سازمان ها، جريان ها، اعتقادات، سلوک ها، رفتارها و کنش هاي منظم و به ويژه نوآفريني هاي مستمر شکل و محتوا مي دهد؛ همچنين مهمترين و کوتاه ترين راه توسعه همه جانبه، فراگير و پايدار، تحکيم و تعميق هر چه بيشتر همکاري هاي محققانه ي دولت، دانشگاه و صنعت شامل صنايع (دولتي، تعاوني و خصوصي) مي باشد و اين مهم، نتايج مثبت و بارور خود را در گذشته، خصوصاً در دهه اخير، در جوامع پيشرو، ثابت کرده است.

     اکنون که پس از يک دهه، کميته دائمي و فعالان آن بر اثر تجارب چندين ساله پيوند و ارتباط دادن منطقي و علمي بين منابع انساني، تجهيزات، سرمايه، مواد اوليه و زمان، سرمايه مهم و ذي قيمتي بشمار مي آيند، شرکت کنندگان در اين کنگره مصرانه براي رسيدن به حد مطلوب و پيشرفت، روابط و راهکارهاي نويني را توصيه و تأکيد مي نمايند که مهمترين آنها عبارتند از: سياست گذاري و برنامه ريزي، مديريت و راهبري سازمان يافته و نظام مند و توسعه روش ها و شيوه ها که بر همين اساس بندهاي قطعنامه تنظيم و قرائت مي گردد:

 

 

 

 

بخش اول:  

1. سياست گذاري و برنامه ريزي

 • تهيه، تدارک و تدوين چشم انداز استراتژيک با توجه به فرصتها، قوت ها، ضعف ها و نهديدها؛
 • همياري دولت (سازمان هاي اجرايي)، دانشگاه (مؤسسات پژوهشي) و صنعت (در بخش هاي متنوع) جهت ترسيم و تدوين نظام ملي نوآوري کشور؛
 • عنايت عاجل به استراتژي ملي تحقيقات و ساز و کارهاي مربوط به آن؛
 • بررسي چگونگي شکل گيري مدل نظام تحقيقاتي (در علوم و فنون) براساس سياست هاي توليدي مبتني بر منابع داخلي با رويکرد به راهکارهاي ميان بر؛
 • فراهم آوردن شرايط تأمين نيروي انساني در رابطه با تکنولوژي پيشرو و ارتقاء مهارت هاي شغلي منطبق با استانداردهاي جهاني ( از طريق مشارکت با مؤسسات ذيربط داخلي و خارجي )؛
 • ترغيب و حمايت هر چه بيشتر نخبگان حوزه تحقيقات فني، علمي، انساني و اجتماعي (به مفهوم عام) براي سازماندهي خلاقيت ها با استفاده از اطلاعات، ارتباطات و تحقيقات مرتبط؛
 • حل و فصل مسائل و برخوردار نمودن صنايع از علوم و فنون نوين و توسعه آن و اطلاعات مربوط به عرصه بازارهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي به کمک ارتقاء دورنگر کيفيت توليد و خدمت؛
 • شناسايي چگونگي تبديل انرژي ها، منابع و قابليت هاي بالقوه به بالفعل براي بهبود زندگي و اشتغال زايي مولد؛
 • برقراري سنجيده و سنجش پذير ارتباط ساختاري و کارکردي مراکز تحقيقاتي حرفه اي با شرکت هاي طراحي و خدمات مهندسي و واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در بنگاههاي توليدي و خدماتي و اقدامات مرتبط؛
 • توجه خاص و فوري به تحقيق نظام تأمين اجتماعي در حوزه هاي (اقتصادي، معيشتي، فرهنگي، علمي و تربيتي)؛

بخش دوم:

2. مديريت و راهبري سازمان يافته و نظام مند

 • تهيه و تدوين اساسنامه و آيين نامه هاي مرتبط با شخصيت حقوقي کميته دائمي و هيئت مرکزي آن، تحت نظارت مستقيم رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بنا بر طرح يا لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي؛
 • تقويت قانوني، منابع مالي و تشکيلاتي کميته دائمي و هيئت مرکزي و کميته هاي تخصصي و مشارکت شخصيت هاي ذيصلاح از جمله نمايندگان کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي (و توجه به تمرکز و عدم تمرکز ساختاري و کارکردي متناسب)؛
 • همکاري مستقيم و غير مستقيم مؤسسات، انجمن هاي صنفي از جمله انجمن هاي علمي، شهرک هاي صنعتي، پارکهاي تحقيقاتي، خانه هاي صنعت و صنعتگران ايران، کارگران و کشاورزان در تصميم گيريها، برنامه ريزيها و عملکردهاي مرتبط؛
 • پيوستگي نظام مند دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت موجود و آتي و ساير واحدهاي ذيربط و ارائه گزارش هاي منظم، برگزاري جلسات مشترک و تدوين راهکارهاي نظري و عملي کوتاه، ميان و بلند مدت و تحقق نظام اعطاي يارانه هاي پژوهشي؛
 • برگزاري سمينارها، ميزگردها و جلسات تخصصي – تحقيقي براي مديريت هاي کارآمد و فعالان حوزه هاي طرح و پروژه در دانشگاه ها، صنايع، معادن و کشاورزي و اتخاذ تصميمات لازم الاجراء
 • فعال تر کردن و نظام مند نمودن ارتباط دانشگاه و صنعت با استفاده از پتانسيل علمي – پژوهشي دانشگاهها، صنايع، معادن و کشاورزي و بخش هاي اثر بخش توسعه و تحقيق (R&D) و اتخاذ تدابير اجرايي و کاربردي براي حل مسأله خروج غير عادي نخبگان فعلي و آتي کشور؛
 • گسترش ارتباط و همکاري علمي، فني و پژوهشي با مؤسسات ذيصلاح بين المللي با محوريت نظام مند نيروهاي کارآمد داخلي و بررسي توسعه ي تکنولوژي؛
 • راه اندازي هر چه فعال تر شهرک هاي پژوهشي چند منظوره با هدف بومي کردن و توسعه ي دانش و تدابير فني؛
 • بررسي و تعيين مسير فرآيند بازاريابي و بازارشناسي و سيستمي کردن امور مرتبط؛
 • بررسي پيگير مديريت منابع انساني بر پايه ضوابط، جذب، قابليت، عملکرد، جايگزين پروري انتظام يافته با استفاده از و همياري شرکت هاي مشاوره اي مشترک؛
 • تسري، تعميم و پوياتر نمودن نظام مند اجرايي پروژه ها در قالب طرح هايي مانند «اينترن شيب» و هماهنگ کردن کارورزيها با طرح هاي مزبور و پيگيري براي استفاده يافته هاي آنها؛
 • انتشار بروشورها و فصلنامه ها به منظور انعکاس فراگير فعاليت ها و پيشنهادات در جهت افزايش دانايي و تواناييانتشار بروشورها و فصلنامه ها به منظور انعکاس فراگير فعاليت ها و پيشنهادات در جهت افزايش دانايي و توانايي؛

بخش سوم:

3. توسعه روش ها و شيوه ها

 • تقويت استفاده از انواع روش هاي پيشرفته و متناسب با مقتضيات داخلي و جهاني در رابطه با توليد انعطاف پذير و متأثر از اخلاق مسئوليت پذيري و روحيه علمي؛
 • توجه به انواع روشها و شيوه هاي تشويقي، تسهيلات و بهره برداري از شبکه هاي اطلاعاتي، ارتباطي و تحقيقاتي، کتب، نشريات، همايش هاي داخلي و خارجي، «فرصت هاي مطالعاتي» و فعاليت هاي پاره وقت استادان محقق و نخبگان واقعي صنعت، اصلاح نظام ارزيابي ها و فعاليت توسعه و تحقيق (R&D) و مراکز آموزشي؛
 • برگزاري کارگاه هاي پژوهش پيشرفته مشترک و چند جانبه، آموزش الکترونيک، استفاده از اينترنت و ساير امکانات پيشرو، يادگيري سازماني و بررسي مداوم مزاياي رقابتي؛
 • تشکيل تيم هاي تحقيقاتي مبتکر براي اجراي انواع کنترل ها، شامل کنترل هاي (نظارتي، آماري و آزمايشي) در فعاليتها، کيفيت ها، ارزشيابي ها و دفاعيه ها؛
 • عنايت هر چه بيشتر و سنجيده تر نسبت به مديريت علوم انساني و جامعه شناسي در راستاي بهره وري رو به تصاعد منابع انساني به عنوان محوري ترين عوامل توليد و طراحي مدل ها و برنامه هاي مرتبط؛

بخش چهارم:

4. تأکيد نهايي شرکت کنندگان

با تشکر و ارج نهادن به همکاري رسانه ها و دستگاه هاي ارتباط جمعي که در بسترسازي فرهنگي اهداف اين کنگره نقش برجسته اي داشته و بيش از گذشته خواهند داشت و تقدير از حمايت کنندگان؛ کميته برگزاري؛ کميته علمي و کميته هماهنگي و نيز، نمايشگاه بين المللي تهران (در هفته پژوهش)؛ همچنين قدرداني از کميته دائمي و همکاران مربوط و ساير شخصيت هاي حقويقي و حقيقي / شرکت کنندگان در ششمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت مصرانه خواستار تحقق هر چه سريعتر و سازمان يافته تر مفاد اين قطعنامه هستند و کماکان مي دانند: ترقي و تعالي تعلقات اين کشور با اجراي مفاد فوق پيوندي همه جانبه، فراگير و پايدار دارد و خواهد داشت؛ والله اعلم بالبلاغ.

بسمه تعالي

قطعنامه هفتمين کنگره سراسري همکاري هاي

دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

(اصفهان 26 و 27 آذر ماه 82)

     هفتمين کنگره همکاريهاي سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي در زماني برگزار شد که هم چشم انداز 20 ساله کشور از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و هم دولت محترم، چهارمين برنامه توسعه را در دست تدوين و بررسي نهائي دارد. اين دو رويداد مهم را به فال نيک گرفته و اميد است از اين پس کليه فعاليتهاي کشور و از جمله امر ارتباط و همکاري دولت، دانشگاه و صنعت با رويکردي راهبردي سياست گزاري، برنامه ريزي، اجراء و ارزيابي گردد. شرکت کنند گان در کنگره با تقدير و تشکر از تلاشهاي مسئولين، دست اندرکاران شهر ک علمي و تحقيقاتي اصفهان، دبيرخانه دائمي و مشاورين علمي که مسئوليت برگزاري اين کنگره را با موضوع نقش پارکها و مراکز رشد علم و فناوري در ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت به عهده گرفتند، ضمن تأکيد بر ضرورت پيگيري مفاد انجام نشده قطعنامه هاي قبلي، موارد ذيل را مورد توجه قرار دادند:

1-    با توجه به رشد سريع علم و فناوري لازم است دانشگاهها و صنعت با رويکرد تقاضا محوري، مشترکاً نسبت به بازنگري طراحي و اجراي برنامه و دوره هاي آموزشي بر مبناي نيازهاي واقعي صنعت اقدام نمايند.

2-    به منظور توسعه و تعميق هر چه بيشتر ارتباط دانشگاه و صنعت، ضروري است دستگاههاي ذيربط با اتخاذ راه کارهاي مناسب، امکان حضور موثر اساتيد و دانشجويان را در صنعت فراهم نمايند. همچنين مجدّداً بر ارتقاء کيفيت کار آموزي دانشجويان کليه دانشگاهها متناسب با ويژگيهاي خاص دانشجويان دانشگاههاي سراسري و دانشگاههاي وابسته به سازمانها و دستگاههاي اجرايي "به ويژه از ابتداي تحصيل تأکيد مي نمايد.

3-    با توجه به اهميت و جايگاه ارزنده فناوريهاي نوين اطلاعات و ارتباطات در شتاب بخشيدن به حرکت توسعه همه جانبه کشور، بايستي زمينه هاي لازم براي بکارگيري استفاده بهينه از اين فناوريها در فعاليتهاي گوناگون دانشگاه، صنعت و دولت فراهم گردد.

4-    از دولت محترم، مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان انتظار دارد در برنامه چهارم توسعه، با پيش بيني و تعبيه راه کارها و چارچوب مناسب در زمينه هاي لازم، بستر مطلوب براي مشارکت گسترده بخشهاي مختلف به ويژه بخش خصوصي را در توسعه علمي و فناوري کشور فراهم نمايند.

5-    با توجه به وجود مراجع گوناگون علمي، پژوهشي و اجرايي در زمينه توسعه علم و فناوري ضروري است دستگاههاي ذيربط با تدوين نظام جامع توسعه علمي و فناوري کشور و تبيين نظام ملي نوآوري، نسبت به تعيين و شفاف سازي رسالتها، مأموريتها و مسئوليتهاي هر يک از مراجع مربوط در راستاي تکميل چرخه پژوهش تا تجاري سازي نتايج تحقيقات اقدام نموده و از بروز ناهماهنگيها، موازي کاري و اتلاف منابع جلوگيري نمايند تا زمينه ارتقاء کيفيت و افزايش بهره وري فعاليتها فراهم گردد.

6-     ارتباط دانشگاه و صنعت هنگامي به تعالي مطلوب خواهد رسيد که هر بستر فراهم آمده توسط دولت، صنعت بر مبناي فناوري حاصل از توليد علم ناشي از تحقيقات ملي و بومي، ايجاد و گسترش يابد.

7-    واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع نقش به سزائي در مديريت توسعه صنايع و ارتباط کارآمد صنعت و دانشگاه دارند. ضرورت دارد، تدابير لازم براي شکل گيري و تقويت اين واحدها در صنايع بزرگ و متوسط و همچنين مجموعه اي از واحدهاي صنعتي کوچک به عمل آيد.

8-    شبکه سازي همگن واحدهاي صنعتي و پژوهشي و شکل گيري اين شبکه ها در مجموعه هاي غير دولتي (NGO) و پيش بيني بهره گيري از اين شبکه ها در تقويت واحدهاي کوچک نقش مؤثري در ارتباط صنعت و دانشگاه دارد. لذا لازم است برنامه ريزي مناسب براي شکل گيري اين شبکه ها بعمل آيد.

9-    پارکها و مراکز رشد علم و فناوري زيرساختهاي کالبدي و مديريتي هستند که تحقق بسياري از اهداف مورد نظر توسعه علمي و فناوري را امکان پذير مي سازند، لذا ضروري است تمهيدات لازم براي بهره گيري از ظرفيتهاي گوناگون و به ويژه بخش خصوصي در شکل گيري و توسعه اين زيرساختها فراهم آيد.

قطعنامه هشتمين کنگره سراسري همکاريهاي

دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

با سلام،

     دنياي امروز، دنياي دانايي و توانايي است و ارتباطات سازمان يافته متقابل "دولت، دانشگاه و صنعت" براي "توليد دانش" و "کاربردي کردن دانش" بسيار ضروري است.

مزيت نسبي کشور ما، وجود ذخاير گسترده نفت و گاز است، که به منزله وجوب گسترش ظرفيتهاي توليدي صنعت پتروشيمي و همزمان صنايع پائين دستي آن مي باشد. برگزاري هشتمين کنگره سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، اقدام ارزشمندي است که توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي و با کمک برگزار کنندگان کنگره صورت ميگيرد. اميد مي رود شاهد توسعه هر چه بيشتر اين صنعت در کشور باشيم و شرکت ملي صنايع پتروشيمي همزمان، نسبت به گسترش هر چه بيشتر ارتباطات سازمان يافته با دانشگاهها، استفاده از توان پژوهشي دانشگاهها، اقدام نمايد.

با گرامي داشت هفته پژوهش و حمايت جدي از وحدت حوزه و دانشگاه، شرکت کنندگان در کنگره ضمن ابراز علاقمندي و باور خويش بر حرکت بنيادي در راستاي سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 هجري شمسي، بر موارد ذيل تأکيد مي ورزند:

1-    ضمن تأکيد بر ضرورت توجه همه مسئولين و انديشمندان به مطالعه تاريخ ارتباط دانشگاه و صنعت و نقاط قوت و ضعف مطرح شده در اين کنگره، از هيأت محترم دولت و مجلس شوراي اسلامي تقاضا دارد با شناخت جايگاه، عملکرد و وظايف نهادهاي حمايت کننده، پيش بيني منابع مالي کافي و نظام مند پژوهشي در صنعت و دانشگاه، را در دستور کار خود قرار دهند و همچنين تصميم هاي مورد نياز را در جهت گسترش هر چه بيشتر مشارکتهاي دانشگاه و صنعت با نظارت و هدايت دولت اخذ نمايند.

2-    با توجه به لزوم رابطه سازمان يافته و نهادينه "دولت، دانشگاه و صنعت"، پيشنهاد ميشود بر مبناي لايحه مصوب "اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" و تبصره يک ماده چهار، "شوراي تخصصي ارتباط دانشگاه و صنعت" هر چه سريعتر تشکيل شود. در اين صورت، دبيرخانه دائمي کنگره سه جانبه، با توجه به سابقه اي که از هشت کنگره گذشته در ارتباط دانشگاه و صنعت دارد، اطلاعات مورد نياز را براي تصميم سازي در اختيار شورا قرار خواد داد.

3-    ايجاد نظام اطلاعات پژوهشي، علمي و صنعتي هماهنگ در کشور جهت دسترسي به هنگام پژوهنده ها به اين اطلاعات، ضرورت فوري دارد. پيشنهاد مي شود وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع به اتفاق ساير وزارتخانههاي ذيربط نسبت به ايجاد بانکهاي اطلاعاتي هماهنگ در کشور اقدام جدي معمول دارند و "شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري" جهت تحقق اين امر، تصميمات لازم اخذ نمايد.

4-    به منظور تعميق همکاري دانشگاهيان با دولت و صنعت، ايجاد تسهيلات هر چه گسترده تر دولت و صنعت و متقابلاً دانشگاه، امر ضروري است. اعلام استراتژي پژوهشي هر بخش به همراه اوليت هاي پژوهشي مربوط به دانشگاهها براي توسعه ارتباطات متقابل، توصيه مؤکد مي شود. شاخص ها و نظامات پرورش و ارتقاء سطح خلاقيت و نوآوري در اعضاء هيأت علمي و به ويژه ارتقاء ارزش همکاري هاي پژوهشي دانشگاهيان با صنعت، لازم است توسط وزارت علوم در آئين نامه هاي موجود اضافه شود، تا از اين طريق، تعامل و ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت، توسعه يابد.

5-    ايجاد يک ساختار مناسب پژوهشي در صنعت، اعم از دولتي و غير دولتي، و سامان دهي آنها با دانشگاهها، قدمي است که لازم است با هدايت و حمايت دولت، توسط صنعت برداشته شود. و در ارتباط مستقيم با دانشگاهها قرار گيرد تا نسبت به کاربردي کردن نتايج پژوهشهاي بنيادي دانشگاهها و نيل به فناوري و تکميل "چرخ نوآوري تا کاربردي سازي نتايج تحقيقات" فعاليت نمايد.

6-     از آنجائيکه اخذ تسويه حسابهاي بيمه از مراکز تامين اجتماعي کاري دشوار و زحمت زا است، تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح قانون تامين اجتماعي در جهت معافيت کامل پروژه هاي پژوهشي از ماده 38 اقدام نمايد. علاوه بر اين معافيت مالياتي پروژه هاي پژوهشي نيز مورد درخواست جدي پژوهنده هاي کشور است. همچنين کليه هزينه هاي پروژه هاي تحقيقاتي واحدهاي صنعتي به مانند هزينه هاي آموزشي که با همکاري دانشگاهيان و محققين صورت ميگرد، مورد قبول وزارت امور اقتصاد و دارايي قرار گرفته و در احتساب هزينه هاي قابل قبول مالياتي منظور گردد.

7-    ايجاد دوره هاي کارآموزي هدفمند در صنعت از بدو شروع تحصيل در دانشگاه، بخصوص براي دانشجويان شعبات دانشگاهي جوار صنايع و انجام ماموريت هاي مطالعاتي طولاني مدت براي استادان دانشگاهها در واحدهاي صنعتي جهت شناخت هر چه بيشتر نيازهاي صنعت و تعامل در راستاي برنامه ريزي براي حل مشکلات صنعتي، مورد تأکيد است.

8-    همکاري ها و ماموريت هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي در صنعت، اعم از بخش دولتي و غير دولتي، مشمول امتيازات آموزش عالي گردد و در شاخص هاي ارزيابي استادان، اين ارتباط مثبت ارزيابي شود.

9-    فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در صنايع داخلي و دستگاه هاي دولتي و همچنين محققين صنعتي در دانشگاهها، با وجود مقررات مرتبط در دانشگاهها و صنايع، تا کنون جامع عمل نپوشيده است. از کليه دانشگاهيان و صنايع تقاضا دارد در جهت توسعه تعداد اين فرصتهاي مطالعاتي اقدامات لازم را معمول دارند.

10-ضمن تشکر از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بابت اختياراتي که به هيأت مميزه دانشگاهها براي تغيير در دروس درسي داده شده، از دانشگاهها تقاضا دارد با هماهنگي با صنايع مرتبط و مبتني بر نيازهاي موجود در کشور، دروس دانشگاهي را، مستمراً اصلاح و اجرا نمايند.

11-حمايت از نقش مشاوره اي دانشگاهيان در صنعت و دعوت از آنها براي جلسات تخصصي مورد نياز صنعت و انجام مشاوره هاي تخصصي و همچنين دعوت از کارشناسان مبرز صنعتي در نشست هاي علمي دانشگاهها و به ويژه جلسات دفاع از پايان نامه هاي تحصيلي، بلاشک در توسعه ارتباطات متقابل مؤثر است. از دانشگاه و صنعت در جهت توسعه اين نوع ارتباطات نيز تقاضاي عنايت ويژه دارد.

12-حمايت دولت از مشارکت فعال بخش خصوصي در توسعه علمي، فني و پژوهشي کشور، دراز مدت، بسيار سودمند است. انتظار دارد آئين نامه هاي مربوط توسط دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن تهيه در دستور کار شوراي عالي پژوهش و فناوري براي تصويب قرار گيرد.

13-به منظور آگاهي عموم از نتايج حاصل از اجراي اين قطعنامه، انتظار دارد دبيرخانه دائمي نسبت به انعکاس مفاد مصوب قطعنامه به دستگاههاي ذيربط اقدام نموده و نتايج اقدامات انجام گرفته را در کنگره بعدي گزارش نمايد. 

بسمه تعالی

پيش‌نويس قطعنامه‌ي

 

 

نهمين کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

 

 


22 تا 24 آذرماه 1384

هفته پژوهش و فناوری

مقدمه

با تبریک میلاد مسعود امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا(علیه آلاف التهیه و الثنا) و هم‌چنین گرامیداشت خاطره‌ی شهدای سانحه‌ی هوایی اخیر، ضمن اظهار خوشوقتی از تاسیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق داد "نهمین کنگرهی سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعهی ملی" توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و همکاری دبیرخانه کمیته‌ی دائمی کنگره و با مشارکت استادان، محققان، صنعتگران، سیاست‌گذاران و دانشجویان علاقمند، در هفته‌ی پژوهش و فناوری برگزار شود.

تحقق اهداف توسعه‌ی ملی، مستلزم تعامل دانشگاه و صنعت، به‌عنوان دو عنصر اساسی از نظام ملی نوآوری است. برگزاری همایش‌های علمی، ازجمله کنگره‌ی همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت، می‌تواند در نیل به راهکارهای تحقق سند چشم انداز 20ساله‌ی کشور موثر واقع گردد. در راستای استفاده از مطالب ذکر شده در نشست‌ها و میزگردهای کنگره، چکیده‌ی موضوعات در قالب این قطعنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد. کمیته‌ی تنظیم قطعنامه، با بهره گیری از ایده های عرضه شده در قالب مقالات، نسبت به تکمیل آن اقدام نموده و نسخه‌ی نهایی را از طریق جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه به آگاهی خواهد رساند.

برخی از عناوین مورد تاکید بشرح زیر اعلام می گردد:

 1. ارتباط جامعه با دانشگاه تسهیل گردد.
 2. جایگاه تعامل دولت، دانشگاه و صنعت در تحقق چشم انداز 1404 تبیین گردد.
 3. دفاتر حقوق و دارائی‌های فکری برای مدیریت و حفاظت از تولیدات فکری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تشکیل گردد.
 4. شرکت‌های دانشگاهی برای تجاری‌سازی نتایج تحقیقات تشکیل گردد.
 5. شرکت‌های مشاوره‌ای انتقال فناوری و فن بازارهای ملی تشکیل گردد.
 6. نهادهای تامین سرمایه ریسک‌پذیر برای حمایت از تحقیقات و نوآوری ایجاد شده و توسعه یابد.
 7. برنامه‌های لازم جهت پیاده‌سازی و تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز از منظر تعامل دولت، دانشگاه و صنعت تدوین گردد.
 8. فضای عمومی کشور برای تشویق علم، تحقیقات و نوآوری‌های فناورانه آماده گردد.
 9. مقوله‌ی ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری مورد عنایت قرارگیرد.
 10. رويكرد آموزشي مبتني بر پژوهش و خلاقيت، جايگزين رويكرد آموزشي مبتني بر محفوظات گردد.
 11. سازمان‌های واسطه‌ای توسعه ی تکنولوژی که نتایج تحقیقات دانشگاهی را به صنعت و بازار منتقل می ‌نمایند، ایجاد گردد.

قطعنامه

سومین کنگره بین المللی و دهمین

کنگره سراسری همکاریهای دولت،

صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی

بسمه تعالی

با استعانت از خداوند متعال ویاری وهمدلی کلیه اندیشمندان، فرهیختگان ومدیران گرانقدر وکلیه بخشهای اجرایی و علمی ،سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی را آغاز نمودیم و به حول و قوه الهی اینک در آستانه پایان آن هستیم . جای بسی خوشحالی و مسرت که آغاز نشستمان با حضور حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که با بیانات مبسوط خود چراغ راهی بودند برای آینده درخشان و همکاریهای سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت در جهت توسعه ملی و اینکه قطعنامه پایانی کنگره را با یاری از فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص جهاد علمی برای تولید علم و تبدیل آن به فناوری و سپس به صنعتی شدن و به استحضار شرکت کنندگان معظم و معزز می رسانیم :

1) تقارن سه انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان
دوره ایی مجلس شورای اسلامی که نقطه عطفی در سرنوشت کلیه آحاد جامعه و کشور است را گرامی داشته و میثاق می بندیم که با حضور پرشور خود در این انتخابات در انتظار آینده ای درخشان برای کشور و ملتمان باشیم .

2) دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد آموزش عالی و علمی کشور که از 1381 خود را وارد عرصه نهضت علمی کشور نموده و برای تعمیق همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت اهتمام به برگزاری سمینار منطقه ای با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در جای جای ایران اسلامی نموده و با برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی و پژوهشی و ایجاد کمیته های ارتباط با صنعت و مناطق دانشگاه آزاد اسلامی درجهت تقویت این همکاریها تلاش نموده است که امید داریم که در آینده نیز شاهد تحقق اهداف متعالی در این خصوص باشیم .

3) با تشکر از فعالیتهای کلیه دستگاههای اجرایی و علمی و صنعتی در خصوص ارتباط موثر سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت بندهای زیر در جهت هر چه پربارتر شدن و اثربخشی همکاریها اعلام می گردد .

الف) نگرش سیستمی و دیدگاه استراتژیک به تعامل این سه نهاد در راستای چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه پنج ساله چهارم کشور

ب) فرهنگ سازی مناسب در مورد پژوهش محوری نمودن، تصمیم گیریهای کلان و اجرایی برای استفاده از نتایج تحقیقات خصوصاً تحقیقات کاربردی و ایجاد ساز و کارهای بهبود مدیریت تحقیقاتی در سطح کشور

ج) بسترسازی مناسب برای دسترسی به منابع علمی مورد نیاز و همچنین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت اطلاع رسانی برای انجام بهینه و موثر طرح‌های پژوهشی مورد نیاز در سطح کشور و استان‌ها

د) اهتمام به تقویت و ایجاد پارکهای فناوری و مراکز رشد در کنار دانشگاههای کشور و حمایت دولت از آنها با یاری صنایع کشور در جهت اثربخش نمودن تحقیق و پژوهش کاربردی

ه) فراهم آوردن شرایط مناسب برای اساتید، پژوهشگران و نخبگان حوزه پژوهش و تحقیقات و ترغیب و حمایت ایشان برای انجام پژوهش در جهت نیازمندیهای واقعی صنعت

و) بازبینی ارتباطات ایجاد شده بین دولت، صنایع و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با توجه به بازخورد حاصل از اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز جامعه و صنایع با رویکرد ایجاد توان رقابت در عرصه های داخل و خارج از کشور برای تمامی بنگاههای کسب و کار

ر) پویاتر نمودن نظام اجرایی پروژه های تحقیقاتی به ویژه طرح اینترنشیب و همچنین جهت دهی کارورزیها و کارآموزیهای دانشجویان و پیگیری در استفاده از نتایج حاصل از آنها

ح) استفاده از توانمندی دانشجویان نخبه و تحصیلات تکمیلی برای رفع نیاز های صنعت و جامعه بمنظور توسعه فعالیتهای پژوهشی و کاربردی

ط) استفاده از روشها و الگوهای موفق و آزموده شده و نیز تجارب ارزشمند داخل و خارج در رابطه با گسترش و توسعه همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای حل مسائل و معظلات کشور و جامعه

ی) اختصاص سهم متناسبی از بودجه تحقیقاتی موسسات دولتی برای برنامه ریزی و گسترش همکاریهای دانشگاه و صنایع برای فراهم نمودن شرایط لازم برای تولید و توسعه داخلی فناوری مورد نیاز کشور

و) بازنگری در نظام آموزشی با توجه به نیازهای سیستمی جامعه در دهه های بعدی و توانمندسازی دانشجویان به دانشگاهی نوین و کاربردی

ل) برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی مشترک و چند جانبه با استفاده از تجارب داخلی و اهتمام برای یادگیری سازمانی و ایجاد مزایای رقابتی در تعامل طرفین سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت

در خاتمه با تشکر و ارج نهادن به حضور کلیه شرکت کنندگان و باسپاس از تشریف فرمایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر قمی و معاون محترم امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و ریاست عالیه دانشگاه جناب آقای دکتر جاسبی در جهت ارشاد و حمایتهای ویژه ایشان در برگزاری ده سمینار منطقه ای گذشته و سومین کنگره بین المللی و همچنین تقدیر از حضور میهمانان خارجی کنگره و قدر دانی از کلیه ارائه دهندگان مقالات، اعضای کمیته های علمی، برگزاری، بین الملل، اجرایی، دوران علمی و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی به خصوص دولت مردان و صاحبان صنایع شرکت کنندگان در دهمین کنگره سراسری و سومین کنگره بین المللی همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی خواهان اجرایی شدن هرچه بیشتر مفاد قطعنامه کنگره ها و سمینارهای برگزارشده تا کنون می باشند و تعالی و سربلندی کشور را در تمامی عرصه های توسعه و سازندگی خواستارند .

بسمه تعالی

بیانیه یازدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

تردیدی نیست که توسعه و رشد اقتصادی کشورها بدون ارتقا و پیشرفت علمی، آنچنان آهسته و کند خواهد بود که می توان آن را نزدیک به غیر ممکن دانست. اقتدار سیاسی دولت ها از طرف دیگر، تابعی است از توان علمی و اقتصادی آنها. به دیگر سخن ارتباط و تعامل سه نهاد دولت، صنعت و دانشگاه راز توسعه ملتهاست. این دولت است که با هدف گذاری، سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان، بستر حمایت قوی را فراهم می آورد تا تفکر قدرت بگیرد و بال های اندیشه به پرواز درآیند و تولید علم به شکلی روان در دانشگاهها تحقق پذیرد. و با پیوند دانشگاه با صنعت است که علم تولید شده، با یافتن توان اجرا و چالش پذیری، محمل اجرا می یابد و زمینه ی توسعه، افزایش رفاه و رشد اقتصادی جامعه فراهم می شود. تقويت و ايجاد پارک هاي فناوري و مراکز رشد که تجلی ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت هستند، یکی از راهکارهای موثر برای نیل به توسعه و تولید ثروت در کشور است. یازدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، که توسط شرکت ساتکاب و با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، مقارن با روز مهندس از چهارم تا ششم اسفندماه 1386 برگزار شد، موارد ذیل را جهت تحقق این همکاری های سه جانبه مورد تاکید قرار می دهد:

1ـ برنامه ریزی و سیاست گذاری

 • توجه خاص دولت و مجلس به ارتباط منسجم دانشگاه و صنعت در تدوین برنامه پنجساله پنجم به نحوی که در پایان این برنامه بتوان ارتباط نزدیک دانشگاه و صنعت را شاهد بود.
 • تعیین متولی ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق تعامل سازنده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
 • لحاظ نمودن آموزش های ویژه کاربردی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • برنامه ریزی دولت و مجلس در رسیدن به اهداف تحقیقاتی تعیین شده در برنامه پنجساله چهارم
 • تدوین و تحقق استراتژی صنعتی و فناورانه کشور
 • وضع قوانین جهت تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه و حضور قانونمند استادان دانشگاهها در صنعت و کارشناسان ارشد صنعت در دانشگاهها
 • تدوین برنامه ی استراتژیک برای ارتباط صنعت و دانشگاه
 • فرهنگ سازي مناسب در مورد پژوهش محور نمودن تصميم گيري هاي کلان دولت
 • نظارت بیشتر مجلس در اجرایی شدن قوانین مصوب، از جمله قانون 20% هزینه کردن اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی از طریق دانشگاهها و یا قانون به کارگیری توانمندیهای داخلی
 • تدوين و ابلاغ استانداردهای آموزش منابع انسانی مورد نياز صنايع در تطبيق با استانداردهای جهانی
 • تدوين سیاستهای تشويقی از جمله معافیتهای مالیاتی برای صنايع پيشرو در رفع نيازهای صنعتی جامعه

2- ساختاری

 • بازبيني ارتباطات ايجاد شده بين دولت، صنايع و دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي با توجه به بازخورد حاصل از اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز جامعه و صنايع
 • طراحی روش هایی برای حفظ ارتباط فارغ التحصیلان با دانشگاه جهت انتقال بازخور از صنعت به دانشگاه
 • حضور استادان متخصص و محققان علمی- صنعتی به عنوان مشاور در صنايع
 • حضور نمایندگان انجمن های علمی، به خصوص جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 • حمايت از توسعه مراکز انتقال فناوری و تحقيق و توسعه با رويکرد پژوهشهای کاربردی

3ـ عملیاتی

 • استفاده از نتايج تحقيقات، خصوصا تحقيقات کاربردي
 • تخصیص درصدی از بودجه پژوهشی دستگاههای اجرائی به توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
 • فراهم آوردن شرايط مناسب براي اساتيد، پژوهشگران و نخبگان حوزه پژوهش و تحقيقات و ترغيب و حمايت آنان براي انجام پژوهش در جهت رفع نيازمنديهاي واقعي صنعت
 • هدایت پروژه های دوره دکتری به سمت نیازهای صنعت و حمایت از آنها
 • اعطای امتیاز تشویقی به شرکتهای مشاور پیمانکاری که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند
 • لحاظ نمودن دروس مربوط به سیاست گذاری ارتباط صنعت و دانشگاه در برنامه درسی کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط
 • تدوين کتابچه حاوی اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرائی و صنايع با هدايت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • لحاظ نمودن معافيت های لازم جهت بهره بردار ی بهينه استادان و پژوهشگران از شبکه های اطلاعاتی بین المللی

خبـــر

با همکاری دانشگاه و صنعت

تا پایان برنامه چهارم به جایگاه نخست علمی در منطقه می رسیم

          رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تا پایان چشم انداز 20 ساله باید به جایگاه نخست علمی در منطقه برسیم و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه پژوهش ها و تحقیقات انجام شده دانشگاهها در صنایع به کار گرفته شود.

          به گزارش ستاد خبری یازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی، دکتر علی عباسپور در مراسم افتتاحیه این کنگره اظهار داشت: هم اکنون 80% اعتبارات تحقیقاتی خارج از دانشگاهها و در بخش های دولتی و 80% نیروهای محقق در دانشگاهها هستند. بهمین جهت ارتباط و تعامل میان صنعت و دانشگاه به کمک دولت بعنوان حلقه اتصال آنها بسیار ضروری است.

وی رقم اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی در بودجه سال آینده را هزار و 400 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ نزدیک به یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی و بانک ها تشکیل می دهد.

عباسپور با بیان اینکه قرار است تا پایان چشم انداز 20 ساله 2% از تولید ناخالص ملی کشور به امر پژوهش اختصاص یابد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این میزان کمتر از 65/0 تولید ناخالص ملی (هزار و 677 میلیارد تومان) است.

به گفته او، معــاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در سالجاری اعتباری بالغ بر 20 تا 30 میلیارد تومان در اختیار دارد تا بعنوان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه بتوانند پروژه های کاربردی و مورد نیاز جامعه را به سرانجام برساند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای برقراری رابطه میان صنعت و دانشگاه نیاز است دست اندرکاران صنعت عینک بدبینی و دانشگاهیان عینک خودبینی را از چهره بردارند تا بتوانند در سایه تعامل و ارتباط مطلوب نیازهای جامعه را برآورده کنند.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته در بدو تولد هر حرکت فنی دانشگاه یک پایه کار به شمار می آید، تصریح کرد: در این جوامع صنعت بدون حضور دانشگاه در پروژه های تحقیقاتی، ارتقای تولید و دستیابی به اهداف خود را امکان پذیر نمی بیند.

عباسپور یادآور شد: در سال 73 مجلس مصوبه ای را تصویب کرد تا براساس آن 20% اعتبارات دستگاههای اجرایی به دانشگاهها پرداخت شود ولی به دلیل عدم تخصیص کامل اعتبارات دستگاهها این کار عملاً انجام نشد.

وی با ا شاره به حضور موفق دانشگاه‌هایی چون صنعتی اصفهان، امیرکبیر و شریف در عرصه‌های بین‌المللی گفت: باید توان علمی ایجاد شده در این دانشگاه‌ها در راستای ارتقای علمی کشور به کار گرفته شود.

عباسپور افزود: البته دانشگاه‌های ما برای کسب رتبه های مطرح جهانی هنوز راه طولانی در پیش دارند که با اعتماد بیشتر به آنها این مهم نیز حاصل خواهد شد.

وی یادآور شد: در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا به حدی قابل توجه بوده است که ضرورت به کارگیری از دانش آنها در صنعت بیش از پیش بسیار احساس می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

بیانیه‌ي پایانی دوازدهمین کنگره‌ي سراسری

همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ي ملی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

29 و 30 بهمن و اول اسفند ماه 1387

جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

با تبریک سی‌امین سالگرد پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد در سال نوآوری و شکوفایی و مقارن با پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوازدهمین کنگره‌ي سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ي ملی را با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان یکی از دانشگاه های پیشتاز کشور در تولید علم و یکی از تکیه گاه های کشور برای تحقق چشم انداز 1404، همچنین جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه و جامعه‌ي فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با مشارکت جمعی از دانشگاه‌ها، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و فرهیختگان جامعه برگزار نماییم. برگزاری این کنگره، هم‌زمان با تلاش‌های ملی برای تدوین برنامه‌ي پنجم توسعه و ترسیم نقشه جامع علمی با این امید صورت می‌گیرد که نتایج و دستاوردهای آن بتواند موجب ارتقای اثربخشی اسناد فوق شده و ایران را در نیل به جامعه‌ای دانایی-محور یاری نماید. محورهای موضوعی این کنگره با عنایت به شرایط جامعه
علمی–اقتصادی ایران، سند چشم انداز، و فرصت‌های پیش‌رو، به شرح زیر تنظیم شده‌بود:

 1. تاثیر روند خصوصی سازی و فرصت‌های ناشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر شکل‌گیری ارتباط صنعت و دانشگاه
 2. تبیین شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سنجش همکاری‌های سه‌جانبه و دستاورد‌های این همکاری‌ها
 3. مطالعه‌ي تطبیقی الگوهای اثربخش ارتباط سه‌جانبه و ارائه ي الگوهای مناسب برای ایران
 4. نقد و بررسی نهادها و ساختارها و نظام‌های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارائه‌ي پیشنهاد برای ارتقای اثربخشی آنها
 5. تحلیل تأثیر تهدیدها، فرصت‌ها و افق‌های آینده‌ي محیط داخلی و بین‌المللی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر گسترش روابط دانشگاه و صنعت
 6. احصای الزامات قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت بسط ارتباط میان دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ي ملی

براساس مقالات ارائه شده، ایده‌های مطرح شده در میزگردها و سخنرانی‌های کلیدی، مجموع توصیه‌های کنگره به شرح زیر تقدیم می‌شود:

نگاه به ارتباطات سه‌جانبه از منظرهای گوناگون، باز شدن زوایای پنهان این ارتباطات را موجب خواهد شد.

نگرش به ارتباطات سه جانبه از منظر نظام ملی نوآوری

-         توسعه‌ي نظام ملی یادگیری و تأسیس نهادهای ذیربط آن، هم‌چنین بازنگری در نقش نهادهای موجود از این منظر

-         سازماندهی برای تحقق سند چشم‌انداز و نقشه‌ي جامع علمی کشور

-          تبیین و ترسیم چشم‌اندازهای متمایز دانشگاه‌های کشور و احصای سهم آ‌ن‌ها در تحقق سند چشم‌انداز

-         تعیین سهم دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه‌های برتر، از مشارکت در تحقق اهداف سند چشم‌انداز

-         تعیین سهم استان‌ها، شامل دانشگاه‌ها و صنایع، در تحقق چشم‌انداز

-         تدوین چشم‌انداز توسعه استان‌ها، به ویژه شامل ابعاد علمی و اقتصادی با جلب مشارکت دانشگاه‌ها و صنایع استان

اصلاحات ساختاری و نهادی

-         مطالعه‌ي یکجای قوانین و مقررات مشوق ارتباط صنعت و دانشگاه، ارزیابی اثربخشی آنها و بازنگری منسجم آنها.

- شکل‌دادن به مراکز تعالی روی فناوری‌ها و محصولات راهبردی با جلب مشارکت صنایع، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و نهادهای اجرایی ذیربط

-         فعال کردن شوراهای پژوهشی استان، کمیته‌های پژوهشی در سطح استان‌ها، و ادارات کل وزارتخانه‌ها با جلب مشارکت استادان دانشگاه و کارشناسان صنایع برای مدیریت اعتبارات پژوهشی منطقه‌ای

-         توسعه‌ي آزمایشگاه‌های ملی و هم‌چنین ایجاد دسترسی عمومی به زیرساخت‌های پژوهشی در دانشگا‌ه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

-         توسعه‌ي زیرساخت‌های قانونی حمایت از فعالیت‌های علمی و اقتصادی بخش خصوصی و تسهیل فعالیت‌ آنها

-         تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دانش بنیاد و شکل دادن نهادهای مرتبط در دانشگاه، بعضاً همچون:

-           دفتر حفظ حقوق مالکیت فکری

-         دفتر انتقال فناوری

سایر موارد

- افزایش احتمال اشتغال به کار فارغ التحصیلان با بهره‌گیری از شیوه‌هایی هم‌چون:

 • برگزاری دوره‌های کارورزی
 • درگیر کردن استادان در مسئولیت‌های صنعتی
 • تضمین شش ماه حقوق فارغ التحصیلان دانشگاهي توسط دولت، در صورت مشغول شدن به کار در صنایع
 • استفاده از فرصت خدمت وظیفه برای کار در صنایع
 • تعریف پایان‌نامه روی فرصت ها و چالش های صنایع

-                     ایجاد انگیزه در متخصصان و کارشناسان صنعت برای تعریف پروژه‌های بهبود در دانشگاه‌ها

-         متعهد کردن دانشگاه به ارائه نتایج کاربردی از پروژه‌ها ی تحقیقاتی و اکتفا نکردن به ارائه‌ي راه حل‌های نظری

-         زمینه‌سازی برای همکاری بلندمدت دانشجویان در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه

-         ایجاد بانک اطلاعات از پروژه‌های تحقیقاتی انجام‌شده و در حال انجام جهت افزایش بهره‌وری نظام ملی تحقیقات

-         کوتاه کردن مسیر تعریف و تصویب پروژه‌های تحقیقاتی از طریق توسعه‌ي روابط نزدیک میان صنعت و دانشگاه

-         نوآوری در مدیریت دانشگاه و صنعت و تعامل این دو نهاد

-         توسعه زنجیره‌ي نهادهای واسطه‌ای و مفسر برای برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه

-         جلب مشارکت دانشگاه در تبدیل مزیت های نسبی کشور به مزیت های رقابتی

-         اعطای بخشودگی‌های مالیاتی فعالیت‌های پژوهشی بنگاه‌های اقتصادی

-         سوق‌دادن دانشگاه‌ها به سمت مشارکت‌های علمی- پژوهشی منطقه‌ای و جهان

-         اجرای پیمایش نوآوری در کشور به منظور دستیابی به اطلاعات واقعی از کارکرد نظام ملی نوآوری

-         ساماندهی نظام بررسی، توسعه و بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و نوآوری‌های فناورانه و جلوگیری از هرز رفتن آنها

-         عدم تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در تحقیقات و ایفای نقش مدیریت و هماهنگی در حوزه‌ي مأموریتی

-         ساماندهی فرایند تدوین استراتژی علم و فناوری و ایجاد اجماع در خصوص اولویت‌ها علمی-فناورانه و نحوه‌ي نیل به آنها با جلب مشارکت اهل فن از دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی

-         مرور مجدد نقش دولت، دانشگاه و صنعت از منظر اقتصاد دانایی-محور و بررسی جریانات دانشی میان آنها

-         تلاش فرهنگی برای اصلاح ذهنیت‌های سنتی حاکم بر مسئولان در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و صنایع و نگریستن به این ارتباط از منظر اقتصاد دانایی-محور

-         ایفای نقش همه‌ي عناصر حاکمیت در تقویت و تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه

-         درک رویکرد و نگاه متفاوت دانشگاه و صنعت نسبت به مشکلات و تلاش برای نیل به زبان مشترک و مفاهمه از طریق شکل‌دادن بازدیدهای دوطرفه از صنایع و دانشگاه‌ها جهت آشنایی با نیازها و توانایی‌ها و تعریف مشترک مسائل پژوهشی کاربردی

-         تکمیل و ترمیم مواد درسی رشته‌های دانشگاهی با اضافه کردن دروس اقتصادی، کارآفرینی، بازارشناسی و ...

-         اعطای مجوز به صنایع بزرگ کشور برای برگزاری دوره‌های دانشگاهی صنعتی به صورتی متفاوت از شیوه‌های جاری دانشگاه‌ها و متناسب با نیازهای نیروی انسانی و فناورانه

-         ارزیابی کارایی و اثربخشی مراکز رشد و پارک‌های فناوری در حمایت از ایده‌های کارآفرینانه

-         حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی پژوهشی

-         حمایت از تولید محصولات و ارائه‌ي خدمات مبتنی بر فناوری پیشرفته

-         نگاه به ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در قالب زنجیره‌ي تحقیق، تولید و بازار و تنظیم قوانین و مقررات برای حمایت از این چرخه

-         حمایت از شکل‌گیری نهاد‌های توسعه‌ي فناوری- که الزاماً با نهادهای تولید علم یکی نیست

-         ساماندهی حضور و مشارکت دانشگاهیان ذیربط در فرایندهای انتقال فناوری از خارج

-         توسعه‌ي مدل متفاوت اداره‌ي دانشگا‌ه‌های وابسته به دستگاه‌هاي اجرایی، در راستای تأمین نیازهای تخصصی

-         ساماندهی نهادهای جبران تحریم‌های فناورانه جهانی از طريق جلب مشارکت صنعت و دانشگاه

-         تمهید سیاست برای مهاجرت معکوس سرمایه‌های فکری و مالی، به ویژه در عرصه‌ي صنایع نوین و فناوری‌های پیشرفته

-         افزایش ظرفیت جذب فناوری در کشور جهت بهره‌گیری از سرریزهای علمی- فناورانه‌ي جهان

-         ایجاد بازار تقاضا برای آموزش عالی و نگاه به دانشگاه به عنوان بازار توسعه‌ي منابع انسانی

-         افزایش کیفیت آموزش عالی با استفاده از نسل جدید مدل‌های تضمین کیفیت آموزش عالی

-         پرورش فارغ‌التحصیلان کارآفرین و توسعه نهادهای حامی کارآفرینی در جوار دانشگاه، هم‌چنین ارزیابی اثربخشی نهادهای شکل‌گرفته در این ارتباط در طول سال‌های گذشته

-         تقویت بنیه‌ي ملی صنعتی-فناورانه کشور از طریق ایجاد پیوند میان نهاد تولید علم و فناوری و نهاد تولید اقتصادی

-         تسریع در رقابتی کردن صنایع داخلی از طریق اجرای سیاست‌های اصل‌ 44 قانون اساسی

-         افزایش قدرت رقابت‌جویی ملی از طریق تشویق تعامل صنایع بخش خصوصی با دانشگاه‌های کشور و حمایت از آن

-         توسعه‌ي شاخص‌هایی برای سنجش اثربخشی نظام ملی تحقیقات، بعضاً همچون:

-         درصد محصولات مبتنی بر تحقیق و توسعه‌ي اخیر

-         درصد صادرات کالای مبتنی بر فناوری پیشرفته

-         ثبت اختراعات در داخل و خارج

-         فروش دانش فنی

-         تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی

-         افزایش رقابت‌جویی ملی

-         افزایش درآمد سرانه‌ي ملی

-         تمهید سازوکار مشارکت سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی کشور در چشم‌اندازسازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها

-         شکل‌دادن به بازار تبادل دانش، و فرهنگ‌سازی و نهادسازی برای آن

-         آینده نگاری و تهاجم برای تصاحب فرصت‌های نهفته در آینده در قالب شبکه‌سازی ذینفعان

-         حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌ بنیاد

-         تعریف پروژه‌های تحقیقات کاربردی در دانشگاه‌ها، مبتنی بر استراتژی توسعه‌ي صنعتی کشور

-         اصلاح هرم تحصیلی، به ویژه در مقاطع تکمیلی و توزیع در رشته‌های مختلف

-         توسعه‌ي نهادهای اجتماعی، به عنوان پشتوانه افزایش سرمایه‌ي اجتماعی

-         ایفای نقش حاکمیتی توسط دانشگاه‌های صاحب brand به جای تصدی‌گری در توسعه‌‌ي منابع انسانی

-         حمایت از شکل‌گیری صنایع نوآور، به عنوان متقاضی نیروی انسانی نوآور

-         کمک به انتقال واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و معادن از فضای اصلاح خطوط تولید به فضای نوآوری از طریق نوآوری خصوصی‌سازی، رقابتی کردن بازار، تشویق به حضور در بازارهای جهانی و ...

-         افزایش بهره‌وری خلاقیت و نوآوری از طریق توسعه‌ي نظام حمایت از پرورش، توسعه و تلفیق ایده‌های خلاق

-         توسعه‌ي فرهنگ پرسش‌گری و خلاقیت در خانواده‌ها و از سنین کودکی

-         ایجاد فضای رقابت میان دانشگاه‌ها برای برخورداری از اعتبارات پژوهشی

-         توسعه‌ي دانشگاه‌های کارآفرین و اضافه‌کردن دغدغه‌ي اشتغال و مشارکت در توسعه‌ي اقتصادی به دانشگاه‌ها

-         ارائه‌ي تعریف جدیدی از ارتباط دانشگاه و صنعت در عصر اقتصاد دانش‌- بنیان

-         تضمین ورود موفقیت‌آمیز صنایع کشور به عرصه‌ي فناوری‌های نوظهور با شکل دادن مشارکت‌های دانشگاه و صنعت

-         افزایش حجم دروس کاربردی در دانشگاه‌های کشور در راستای ایجاد آمادگی بیشتر فارغ‌التحصیلان جهت حضور در صنایع

-         تعهد دانشگاه‌ها به جلب رضایت مشتری و سایر ذینفعان

-         تشکیل شوراهای ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت متغیر

-         ایجاد انعطاف در محتوای رشته‌های دانشگاهی با فعال کردن دروس اختیاری و شناور، متناسب با نیاز و سفارش صنایع

-         تضمین عضویت مدیران صنایع در گرو‌ه‌های اموزشی دانشگاه‌ها و هم‌چنین عضویت اعضای هیأت علمی در هیأت‌‌‌‌ مدیره‌ي صنایع

آینده‌ي کنگره

-         طراحی و اجرای میزگرد و کارگاه آموزشی در طول سال جهت :

 1. بررسی و تبادل تجربیات بومی ارتباط صنعت و دانشگاه و اشاعه دستاوردهای آن
 2. موردکاوی ساز و کارهای شکل گرفته برای همکاری های دوجانبه و سه‌جانبه
 3. آسیب‌شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه‌ي راه‌حل

-   تداوم فعالیت کمیته‌ي دائمی برای بررسی و اجرایی‌کردن پیشنهادات ارائه‌شده در کنگره

بیانیه شانزدهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت،دانشگاه وصنعت براي توسعه ملي

"نقش نظام ملي نوآوري در توليد ملي" 3 و4بهمن ماه 1391

  مقدمه

با استعانت از خداوند متعال شانزدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با شرکت و یاری و همدلی کلیه اندیشمندان، فرهیختگان پژوهش و فناوری و مدیران گرانقدرکلیه بخش‌های اجرایی و علمی وصنعتی و مدیران شركت‌هاي دانش بنيان طي روزهاي 3 و4 بهمن‌ماه سال جاري توسط سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران درمحل ساختمان شماره2، سالن‌هاي مجموعه امام رضا (ع) و با مشارکت جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، همکاری دبیرخانه کمیته‌ی دائمی کنگره و همراهی کرسی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران یونسکو برگزار ‌گردید و به حول و قوه الهی در نشست پایانی آن توجه به موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت.

این کنگره در انتخاب موضوعات مورد بحث به فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری در این خصوص توجه نمود:"مسئله‌ى ارتباط صنعت و دانشگاه جزو توصیه‌هاى ماست. من خواهش می‌کنم در این زمینه اساتید محترم و صاحبان فکر و اندیشه کار کنند. توصیه به نظام ملىِ نوآورى است. الان اینجا یک خلأیى وجود دارد. خلأ نظام ملىِ نوآورى، که عبارت است از یک شبکه‌اى از فعالیتها، تعاملهاى زنجیره‌اى، در سطحهاى کلان و میانى و خرد، بین دستگاه‌هاى علمى کشور؛ چه در درون محیط علمى، چه بیرون محیط علمى. یک تعامل این چنینى باید به وجود بیاید، که این به عنوان نظام ملىِ نوآورى شناخته شود؛ کارش هم عبارت است از این که جریان دانش و نوآورى را مدیریت کند، رصد کند، ارزیابى کند، هدایت کند."

برگزاري شانزدهمين كنگره سراسري همكاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي با تأكيد بر زمينه نقش نظام ملي نوآوري در توليد ملي فرصت مغتنمي را فراهم آورد تا جمعي از انديشمندان، فرهيختگان و صاحبنظران در نشست‌هاي مشتركي در زمينه توسعه و تقويت مباني همكاري‌هاي دانش و صنعت به بحث و تبادل نظر بپردازند. همزمان با اين نشست‌ها پنجمين گردهمايي مديران دفاتر ارتباط وصنعت موسسات آموزشي وپژوهشي نيز برگزار شد.

تحقق اهداف توسعه‌ی ملی، مستلزم تعامل دانشگاه و صنعت، به‌عنوان دو عنصر اساسی از نظام ملی نوآوری است. برگزاری همایش‌های علمی، ازجمله کنگره‌ی همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت، می‌تواند در نیل به راهکارهای تحقق اسناد چشم انداز 20ساله‌ی کشور وبرنامه توسعه پنجم موثر واقع گردد. در راستای استفاده از مطالب ذکر شده در نشست‌ها و میزگردهای کنگره، چکیده‌ی موضوعات در قالب این قطعنامه به شرح ذیل اعلام می‌گردد. کمیته‌ی تنظیم قطعنامه، با  بهره گیری از ایده های عرضه شده در قالب مقالات، نسبت به تکمیل اطلاعات در قالب لوح فشرده اقدام نموده و نسخه‌ی نهایی پس از تکثیر از طریق سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران و جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه به آگاهی خواهد رساند.

سازمان کنگره:

رياست كنگره: دكتر احمد اكبري معاون وزیر و سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

دبير دائمي کنگره و دبير جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط دانشگاه وصنعت: دكتر مسعود شفيعي

دبير علمي كنگره: دکتر حجت ا.. حاجی حسینی رییس پژوهشکده فناوری‌های نوین سازمان

دبیر اجرایی کنگره: مهندس ژاله مجیب عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری‌های نوین سازمان

ساختار كنفرانس:

ساختار اصلي اين كنفرانس بر مبنای 3 نشست‌ تخصصي و برنامه‌ریزی شده بود

در صبح آموزشي روز اول مراسم افتتاحیه کنگره با حضور كارشناسان، صاحبنظران، خبرگان و مديران ارشد دستگاه‌هاي اجرايي موسسات و پژوهشي و بخش‌هاي توليدي كشور و خيرمقدم رئيس كنگره وارائه گزارش دبيردائمي كنگره و رئيس جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز گردید و با ارائه نقطه نظرات رئيس كرسي ارتباط دانشگاه و صنعت يونسكو و معاون پژوهش و فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهور ادامه یافت. در انتهای جلسه جمع‌بندی توسط معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام گرفت.

بخش اول نشست‌های تخصصی نیمروز اول با سخنرانی آقای دکتر واعظ‌زاده در مورد اهمیت نوآوری و ارتباط دانشگاه وصنعت آغاز شد و سپس دو نشست با عناوین زیر آغاز شد:

1- نشست تخصصي"غلبه بر تحريم ها با توسعه نظام ملي نوآوري"

به ریاست آقاي دكترحسين سالار آملي و دبیری خانم دكتر طاهره مير عمادي و اعضاي پانل نشست: جناب آقایان دکتر علیرضا رهایی، دکترمحمود تولایی، دکتر شعبان الهی بودند.    

مقالات ارائه شده در موارد زیر بود:

تحریم ها وسیاست علم ،فناوري و نوآوري در ایران" جناب آقاي دکترحسین سالار آملی"1-1-

ارتباط دانشگاه وصنعت"جناب آقاي دکترعلیرضا رهایی"2-1

نقش نهادهاي حد واسط مردمی در اقتصاد مقاومتی" جناب آقاي دکتر محمود تولایی"3-1    

           4- 1"اهمیت ارتباط دانشگاه وصنعت" جناب آقاي دکترشعبان الهی

2- نشست تخصصی راهبردها و سیاست‌هاي کلان مرتبط با حوزه همکاري‌هاي دولت، دانشگاه و صنعت در برنامه توسعه پنجم و اسناد بالا دستی

نشست به ریاست جناب آقاي دکتر جعفر توفیقی و دبیری جناب آقاي دکتر ابراهیم معینی تشکیل گردید و اعضاي پانل نشست: جناب آقایان دکتر اکرمی فر، دکتر مدنی، مهندس معصومی، دکتر طبائیان بودند.

مقالات ارائه شده در موارد زیر بود:

نقشه علمی کشور وهمکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت" جناب آقاي دکتر اکرمی " 1-2

2-2" چگونگی افزایش تقاضاي نوآوري در شرکت هاي دانش بنیان و بنگاه هاي تولیدي وخدماتی و پیشنهاداتی براي پیش بینی در اسناد بالا دستی و برنامه هاي توسعه اي آینده" جناب آقاي دکتر حسام الدین مدنی

3-2 "سیر تکاملی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارزیابی اقدامات انجام شده در سه دهه گذشته اهمیت ارتباط دانشگاه وصنعت" جناب آقاي مهندس معصومی

بخش اول نشست‌های تخصصی نیمروز دوم با سخنرانی" نکاتی درباره نوآوري ملی (چالش‌ها و راهکارها)" جناب آقاي مهندس مصطفی میر سلیم و سخنرانی "بررسی جایگاه و نقش رابطه دانشگاه و صنعت در نظام ملی نوآوري" جناب آقاي ابراهیم سوزنچی کاشانی آغاز شد و سپس نشست تخصصی با عنوان زیرادامه یافت:

3- نشست تخصصی ارتقا توانمندي هاي فناورانه تولید ملی با رویکرد تحقیق وتوسعه

نشست به ریاست جناب آقاي دکتر علي اصغرتوفيق و دبیری سرکار خانم مهندس ژاله مجیب تشکیل گردید و اعضاي پانل نشست: جناب آقايان دكتر علي حيدري، دكتررمضانپور نرگسي و مهندس طاهباز توكلي بودند.

مقالات ارائه شده در موارد زیر بود:

1-3"نقش بنيادهاي ملي علوم (NSF) در توسعه فناوري" جناب آقای دکتر اسفیدانی

2-3"معرفي الگوي صندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران كشور از توسعه فناوري" جناب آقای دکتر رضا بندریان

3-3 "جايگاه صندوق‌هاي فناوري در كشور ومقايسه تطبيقي با چند صندوق بين‌المللی"جناب آقای مهندس بحرینی

"برنامه همكاري دانشگاه و صنعت unispar در يونسكو"سرکار خانم دکتر محب حسینی

در جوار کنگره نشست تخصصي هم‌انديشي پنجمین گردهمایی مديران دفاترارتباط با صنعت مؤسسات آموزشي و پژوهشي برگزار شد. همچنین دو کارگاه آموزشی برای شرکت کنندگان در کنگره نیز با عناوین زیر در نظر گرفته شده بود:

1-"شرکت‌های دانشگاهی( university spin-off companies)سازوكاري براي تجاري سازي نتايج تحقيقات وكار آفريني دانشگاهي"

2-"مستندسازي طرح هاي پيچيده با استفاده از رويكرد مديريت پيكربندي) (CM"

موارد زير در طي نشست‌هاي تخصصي مورد تاكيد قرار گرفت:

1)       توجه به دانش و نوآوري به عنوان محرک رشد پايدار اقتصادي از طريق آموزش و ترویج علمی و عملی مفاهیم وابسته به نوآوری به منظور ارتقا فرهنگ نوآوري در جامعه.        

2)      تدوين راهبردهاي توسعه صنعتي كشور در فضاي اقتصاد مبتني بر دانش

3)     تدوین سیاست‌های یکپارچه نوآوری با هدف اصلی حمایت از تولید داخلی

4)      ايجاد شبكه بين کانون‌های نوآوری و ارتباط هرچه بيشتر اين مراكز با بخش صنعت

5)     همسان سازی، همآهنگ سازی و همزمان سازی کلیه اجزای سیاستگذاری عمومی با سیاست‌های علم، فنآوری و نوآوری درکشور و تعامل آنها با راهبردهای مقابله با تحریم

6)      تقويت عملکرد صندوق‌هاي حمايتي در جهت حمايت از فناوران بخش‌هاي خصوصي و تعاوني  

7)     تقویت نظامها و سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری برای توسعه پایدار

8)     تقویت آموزش عالی، همچنین ظرفیت‌سازی نهادی و انسانی و سیاست‌های وابسته در علوم و مهندسی با تاکید برتشویق و توسعه برنامه‌های درسی جدید، تقویت دانشجویان و استادان جوان علوم و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی از طریق برنامه همکاری دانشگاه و صنعت

9)      فراهم نمودن زيرساخت‌هاي قانوني تسهيل کننده همکاري‌هاي دانشگاه و صنعت فراهم

10)    برگزاري همايش‌هايي بويژه در بخش صنعت در قالب موضوع كنگره و فراهم نمودن زمينه‌هاي ايجاد کانون‌هاي تفکر

11)    تدوين استراتژي توسعة صنعتي براي هدايت دانشگاه و صنعت به سمت توسعه ملي.

12)   استفاده از تجارب موفق کشورهاي مختلف و سازمان‌هاي بين‌المللي تخصصي در توسعه روابط دانشگاه و صنعت

13)  افزايش كارايي منابع مالي توزيع شده توسط دولت با تجميع طرح‌هاي حمايتي يا صندوق‌ها در راستاي حمايت از تجاري سازي محصول پژوهشگران وفناوران

14)   برنامه‌ها و سر فصل‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها، متناسب با فنآوري‌هاي روز بازنگري و اصلاح و تربيت نيروي خلاق وزبده در دانشگاه

15)  ارائه تدابير لازم براي ارتباط موسسات آموزشي و پژوهشي اين واحدها‌ي واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع بزرگ و متوسط و همچنين مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي کوچک

16)   شبکه‌سازي همگن واحدهاي صنعتي و پژوهشي و پيش‌بيني بهره‌گيري از اين شبکه‌ها در تقويت واحدهاي کوچک به منظور ايفاي نقش مؤثر در ارتباط صنعت و دانشگاه

17)  تدوین برنامه‌های لازم جهت پیاده‌سازی و تحقق اهداف برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمي و سند برنامه پنجم توسعه از منظر تعامل دولت، دانشگاه و صنعت

18)  آسيب‌شناسي و تحليل عملكرد ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری بمنظور ارائه پيشنهادات براي تدوين در برنامه ششم توسعه

قطعنامه پایانی هجدهمین کنگره سراسری همکاری­های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هجدهمین کنگره سراسری همکاری­های دولت، دانشگاه و صنعت در حالی در 11 اسفندماه سال 1393 با حضور اندیشمندان، دولتمردان، صاحبان صنایع، فرهیختگان، اساتید و دانشجویان از سراسر کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محورهای

نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی

جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه توسعه ششم

نقش نهادهای واسطه­ای در ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت

روش­های بهینه­سازی ارتباط صنعت آموزش­های مهارتی در صنعت

جایگاه ارتباط آموزش و صنعت در برنامه درسی دانشگاه­ها

تدوین سیاست­ها و راهکارهای کارآفرینی و تجاری­سازی دانش و ثروت­آفرینی

برگزار گردید که تأکید بر مباحث «اقتصاد مقاومتی»، «اقتصاد دانش­بنیان»، «سیاست­های علم و فناوری»، «برنامه ششم توسعه» بسیار پررنگ بوده و کنگره را تحت­الشعاع قرار داده به طوریکه در پایان، شرکت­کنندگان ضمن سپاسگزاری از میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از بحث و تبادل نظر در زمینه­های مختلف، ارائه پنل­ها، برگزاری نمایشگاه­ها، میزگردهای تخصصی و... توافق نمودن توصیه­های زیر به مقامات سیاستگذار و برنامه­ریز کشور ارائه شد.

 1. ضرورت هجرت دانشگاه­های نسل دوم به سمت و سوی دانشگاه­های نسل سوم به منظور توسعه کارآفرینی و دستیابی به رتبه برتر اقتصاد دانش­بنیان در منطقه
 2. ضرورت تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون­زا و برون­گرا، پویا و پیشرو
 3. ضرورت تغییر ساختار اصلی اقتصاد بنگاه­های اقتصادی در کشور از شرکت­های دولتی به خصوصی برابر اصل 44 قانون اساسی
 4. عملی شدن موضوع فعال­سازی شرکت­های دانش­بنیان در عرصه نفت با هدف عدم وابستگی اساسی اقتصاد به نفت به علت فروش مواد خام و بدون ارزش­افزوده
 5. ضرورت توانمندسازی فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها به علت وجود حجم عظیم فارغ­التحصیلان بیکار و کارنابلد از طریق آموزش­های مهارتی و تخصصی
 6. جهت­دهی مناسب و منطقی به آموزش­های دانشگاهی با تأکید بر تقاضا محوری
 7. فرهنگ­سازی در نظام آموزش و پرورش مبنی بر توجه ویژه به مقوله مهارت و سوق دادن دانش­آموزان به سمت یادگیری آموزش­های مهارتی
 8. ضرورت تغییرتفکر و نگرش در آموزش­عالی و تغییر سمت و سوی جهت­گیری­های آموزشی به مهارتی و حرفه­ای
 9. تدوین سیاست­ها و راهکارهای کارآفرینی و تجاری­سازی دانش
 10. تعامل بیشتر دبیرخانه جمعیت با دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه­های سراسر کشور
 11. ضرورت حداکثر سازی پتانسیل دانشگاه­ها برای تجاری­سازی ایده­ها و ایجاد ارزش در جامعه
 12. ضرورت برنامه­ریزی برای قطع تدریجی وابستگی بودجه دانشگاه­ها به بودجه دولت و افزایش درآمد دانشگاه­ها از طریق عقد قراردادهای پژوهشی
 13. اهمیت دادن به نقش و فعالیت دانشگاه­های مهارتی همچون دانشگاه فنی و حرفه­ای و جامع علمی و کاربردی جهت اشتغال در جامعه
 14. ضرورت انطباق دوره­های آموزش­عالی با صنعت و بازار کار و بازنگری در فعالیت­های آموزش­عالی
 15. افزایش نقش دولت در تقویت دانشگاه­های کارآفرین و حمایت از آنها
 16. ضرورت تغییر سمت و سوی پروپوزال­های تحصیلات تکمیلی برای مصارف مورد نیاز جامعه
 17. تغییر شیوه­نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها به سمت و سوی رفع نیازهای صنعتی کشور
 18. استفاده از تجربیات سایر کشورها و مراکز دانشگاهی در ارتباط صنعت و دانشگاه خصوصاً کشورهای صنعتی و پیشرفته
 19. حمایت دولت برای توسعه تکنولوژی از طریق سرمایه­گذاری در امر آموزش نیروی انسانی ماهر برای رسیدن به رشد فناوری­های نوین

پیشنهادات:

 1. ایجاد دفاتر ارتباط با دانشگاه در کلیه مراکز صنعتی و اقتصادی سراسر کشور
 2. ایجاد زیرساخت­های نرم­افزاری و مغزافزاری ارتباط دویت، دانشگاه و صنعت در کلیه مراکز استان­ها
 3. تشکیل کنسرسیوم از دانشگاه­های پیشرو برای تحقق اقتصاد دانش­بنیان به عنوان یکی از سرفصل­های اقتصاد مقاومتی
 4. تجدید نظر اساسی و اصولی در رشته­های موجود دانشگاهی براساس آمایش سرزمینی و جهت­گیری به سمت رشته­های میان رشته­ای
 5. شناسایی و حمایت از متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور در عرصه علم و صنعت
 6. تشکیل بانک اطلاعاتی دانش­آموختگان کشور به صورت منسجم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 7. استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالقوه بازنشستگان متخصص صنعت و دانشگاه در عرصه کارآفرینی

بیانیه پایانی نوزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

انتشار: 30 دی 1394

بیانیه پایانی نوزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

 امروزه ارتباط مؤثر و همکاری سازنده دانشگاه و صنعت برهمگان اعم از متخصصین ، مدیران اجرایی و پژوهشگران آشکار شده است و به همین سبب بسط و گسترش آن نیز با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و همت والای مسئولین سراسر کشور رو به افزایش است و در سال های اخیر تلاش های گسترده ای برای ترویج وافزایش این ارتباط انجام گرفته است ، امید است برگزاری نوزدهمین کنگره در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ در استان خوزستان سرآغاز فصل نوینی برای توسعه و گسترش ارتباط کارآمد میان دانشگاه و صنعت باشد. در این راستا شرکت کنندگان در این کنگره موارد زیر رامورد تأکید قراردادند:

 1. برنامه ریزی عملیاتی در دانشگاهها برای عبور از دانشگاه کارمند آفرین به سوی ایجاد دانشگاه کارآفرین
 2. گسترش همکاری دانشگاه و صنعت با تکیه بر آمایش سرزمین و توانمندی های علمی و فناوری در هر منطقه
 3. تمرکز زدایی در تقویت و واگذاری ماموریت ها و پروژه های کلان صنایع به مراکز علمی و فناوری توانمند هر منطقه بخصوص استان خوزستان
 4. اصلاح آیین نامه های ارتقاء اعضای هیأت علمی در راستای تشویق همکاری های علمی و پژوهشی با صنایع و سازمان ها
 5. انتقال نیازها و مشکلات صنایع به دانشگاه ها از طریق برگزاری نشست ها ی نیاز سنجی و نیاز شناسی
 6. تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان با تأکید بر تقویت نهادهای واسطه ای پژوهشی و فناوری
 7. تقویت دیپلماسی علمی و فناوری در دوران پسا تحریم در راستای افزایش همکاری دانشگاه و صنعت
 8. برنامه ریزی عملیاتی دانشگاه و صنعت در جهت انجام پایان نامه های تقاضا محور به میزان حداقل ۵۰ % تا انتهای برنامه ششم
 9. گسترش دوره های فرصت مطالعاتی و پسا دکتری در صنایع به عنوان یکی از محورهای نوین ارتباط صنایع و دانشگاه
 10. متنوع سازی درآمدهای دانشگاهها از طریق تجاری سازی فناوری و مشارکت در سهام شرکت های دانش بنیان
 11. ارتقاء سطح بهره وری و افزایش کارآیی نیروی انسانی از طریق اصلاح شیوه برگزاری دوره های کارآموزی ، کارورزی و کارآفرینی دانشجویان در صنعت .
 12. توانمند سازی فارغ التحصیلان دانشگاه ها به دوره های مهارتی و انطباق دوره های آموزش عالی با بازارکار و کارآفرینی
 13. راه اندازی کلینیک صنعت و کسب و کار دراستانها با همکاری دانشگاهها و صنایع به عنوان یکی از مدل های همکاری دانشگاه و صنعت
 14. افزایش بودجه تحقیقاتی کشور مطابق با نقشه جامع علمی کشور
 15. برنامه ریزی جهت راه اندازی رشته های موردنیاز صنایع منطقه براساس نتایج آمایش سرزمین
 16. تهیه و راه اندازی بانک اطلاعاتی از دانش آموختگان و بازنشستگان دانشگاهی و صنعتی جهت بهره برداری از قابلیت ها و تجربیات آنها
 17. توجه به آینده نگری و آینده پژوهشی در حوزه علم وفناوری به تأکید اهداف جهانی توسعه ۲۰۳۰
 18. امکان حضور دانشگاهها بطوررسمی در مناقصات مربوط به پروژه های مطالعاتی و طراحی دستگاههای اجرائی
 19. فراهم شدن توجه به تقویت نقش نهادهای بخش خصوصی در چرخه علم و صنعت و فعالیتهای پژوهشی و فناوری
 20. توجه بیشتر به توسعه پیوند آموزش عالی و بازار کار

«قطعنامه بیستمین کنگره سراسری همکاری­های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی»

                                                           15 و 16 اسفندماه 1396

 1. حرکت در مسیر آمایش علم و فناوری و ماموریت­گرایی دانشگاه­ها و توسعه مدیریت منطقه­ای در این حوزه
 2. سیاستگذاری و برنامه­ریزی در راستای تحقق و توسعه اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح ملی و منطقه­ای
 3. حرکت دانشگاه­ها در مسیر تبدیل به دانشگاه­های فناوری، نوآور و کارآفرین
 4. حرکت در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و دانش و تحقق اقتصاد دانش­بنیان
 5. تدوین سند راهبردی ایجاد و انتقال فناوری از دانشگاه و اجرای آن توسط یک نهاد و حذف نهادهای موازی
 6. توسعه و تقویت فضای کسب و کار رقابتی، پویا و پایدار
 7. پایش منظم و بررسی اثربخشی فعالیت­های فناورانه دانشگاه در سطح جامعه
 8. بازنگری و اصلاح آئین­نامه­های ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و متخصصین صنعت در راستای تشویق همکاری­های متقابل
 9. حمایت از جابه­جایی اعضای هیآت علمی و متخصصان بین دانشگاه و صنعت
 10. اجرای قانون جهت حضور اعضای هیات علمی در بخش صنعت
 11. ایجاد تجاری­سازی و انتقال فناوری در دانشگاه­های کشور
 12. ایجاد و توسعه مراکز مالکیت فکری در نهادهای دانشگاه و صنعت
 13. ایجاد کلینیک مشاوره صنعتی با مشارکت دانشگاه و صنعت
 14. ایجاد اتاق نمونه­سازی در جهت تجاری­سازی و توسعه فناوری
 15. توسعه مناطق ویژه فناوری، شهرک های علمی، تحقیقاتی و صنعتی و پارکها و مراکز رشد و سایر مراکز حمایتی از کارآفرینان و شرکت­های کارآفرین
 16. ایجاد بستر مناسب، خلق آگاهی و برانگیختن کارآفرینی زنان
 17. ایجاد فرصت و بستر مناسب برای کارمندان و دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت­های کارآفرینانه
 18. توسعه همکاری­های علمی بین­المللی نظیر استفاده از اعضای هیات علمی فناور و کارآفرین
  دانشگاه­های معتبر بین­المللی در دانشگاه­های کشور
 19. ایجاد و توسعه بانک­های اطلاعات علمی و تحقیقاتی کشور
 20. تاکید براجرای سیاست­های کلی اصل 44 و دستیابی به استقلال مالی دانشگاه­ها
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


03538210641

03531233044

کانال تلگرام کنگره

03538210641

Indust-office@yazd.ac.ir

یزد،صفاییه،بلوار دانشگاه،چهارراه پژوهش،دانشگاه یزد،دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

شماره تماس چند تاکسی سرویس معتبر یزد

1828

1830

1833

133


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد