دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبریتاریخ‌های مهم کنفرانس
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
20 مهر 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام
15 دی 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
1 دی 1396
تاریخ برگزاری
۲۷ الی ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۶
کمیته علمی همایش

اعضای کمیته علمی دهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری


 نامسمتتوضیحات 
سعید اکبریکمیته علمی

دانشگاه صنعتی شریف

سید محمد انوریهکمیته علمی

دانشگاه یزد

علی ایرانمنشکمیته علمی

دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدعلی ایرانمنشدبیر کمیته علمی

دانشگاه یزد

نادر جعفری‌رادکمیته علمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدرضا درفشهکمیته علمی

دانشگاه تهران

بیژن دوازکمیته علمی

دانشگاه یزد

علیرضا عبداللهیکمیته علمی

دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه دانشهای بنیادی

احمد عرفانیانکمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

سعید علیخانیکمیته علمی

دانشگاه یزد

داریوش کیانیکمیته علمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگاه دانشهای بنیادی

حمیدرضا میمنیکمیته علمی

دانشگاه شهید رجایی و پژوهشگاه دانشهای بنیادی

محمدرضا هوشمنداصلکمیته علمی

دانشگاه یزدجهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر کنفرانس
تماس با دبیرخانه

۰۳۵-۳۱۲۳۲۷۱۵

09384498178

۰۳۵-۳۸۲۱۰۶۹۵

2018gtacc10
gmail.com@

یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده‌ی علوم ریاضی

 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد