دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمد رضا صمدزاده یزدیدبیر اجرایی کنفرانس 
علی رضا جبین پورعضو کمیته اجرایی

مسئول کمیته پژوهشی

مصیب بهاریسرپرست کمیته ی اجرایی 
احمد آذرگون عضو کمیته اجرایی

عضو کمیته پژوهشی

مهرداد احمدیعضو کمیته ی اجرایی

مسئول تدارکات و پشتیبانی

بهروز پاداش املشیعضو کمیته اجرایی

عضو کمیته پژوهشی

رضا رنجبرانعضو کمیته ی اجرایی

مسئول روابط عمومی

محسن خراسانیعضو کمیته ی اجرایی

مسئول سایت

امیر منتظر زادهعضو کمیته ی اجرایی

مسئول طراحی

محمد رضا جمشیدیعضو کمیته ی اجرایی

مسئول تهیه خبر و اطلاع رسانی

زهرا خاصه پزعضو کمیته ی اجرایی

مسئول فضای مجازی

شیوا مرتضویعضو کمیته ی اجرایی

عضو روابط عمومی

مینا تراکمهعضو کمیته ی اجرایی

عضو روابط عمومی

ساجده عطاییعضو کمیته ی اجرایی

عضو روابط عمومی

مهدیه جعفریعضو کمیته ی اجرایی 
علیرضا رحمانیعضو کمیته ی اجرایی

عضو روابط عمومی

مهسا نادریعضو کمیته ی اجرایی 
محمد عقیلیعضو کمیته اجرایی 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد