دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر علیرضا یاراحمدیعضو کمیته علمی

دبیر کنفرانس

دکتر خداکرم غریبیعضو کمیته علمی

دبیر علمی کنفرانس

دکتر عبدالحمید انصاری عضو کمیته علمی 
دکتر جواد غلام نژادعضو کمیته علمی 
دکتر فرهاد محمد ترابعضو کمیته علمی 
دکتر رضا دهقانعضو کمیته علمی 
دکتر علیرضا مشرقیعضو کمیته علمی 
دکتر علیرضا فتوحیعضو کمیته علمی 
دکتر مصطفی شاه نظریعضو کمیته علمی 
دکتر صمد بنیسیعضو کمیته علمی 
دکتر لهراسب فرامرزیعضو کمیته علمی 
دکتر مهدی ایرانژادعضو کمیته علمی 
دکتر سید محمد اسماعیل جلالیعضو کمیته علمی 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد