دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


دانشگاه یزد
تلفن ثابت 035-38200131
آدرس یزد - دانشگاه یزد- ساختمان فنی 3- دبیرخانه کنفرانس

سنگ آهن مرکزی ایران
محل برگزاری کنفرانس
تلفن ثابت
آدرس یزد-بافق-آهن شهر

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد