دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


روش تدوین مقاله

 

پژوهشگران محترم،  فایل چکیده مقاله و متن کامل مقاله را با توجه به الگو های زیر آماده نموده و در سایت بارگذاری نمایید 

 

فايل الگوي چكيده مقاله فارسي-دانلود.doc                      30.50 kb

 

 فايل الگوي اصل مقاله فارسي-دانلود.doc                    176.00 kb

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد