دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


راهنمای ثبت نام در کنفرانس

برای ثبت نام در کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران به صورت زیر عمل می کنیم
وارد کنترل پنل خود شده و ادامه ی راه در تصاویر زیر آمده است
1.) وارد قسمت همایش ها شده
2.) روی گزینه ی ثبت نام در همایش جدید کلیک کنید
3.) ثبت نام در کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران را انتخاب کنید

در این قسمت بعد از اطمینان از درستی انتخاب همایش روی گزینه ی عضویت کلیک کنید


در این قسمت با توجه به موقعیت فعلی خود(دانشجو-اساتید-سایرین) می توانید در کنفرانس ثبت نام کنید

1.) روی نوار بالایی قسمت ثبت مقاله را انتخاب کرده
2.) و در پایین روی گزینه ی ثبت مقاله کلیک کنید

1.) با توجه به وضعیت شما سیستم هزینه ی ثبت نام شما را مشخص می کند
2.) روش پرداخت هزینه را درگاه اختصاصی دانشگاه یزد انتخاب کنید
3.) روی گزینه ی پرداخت هزینه کلیک کنید

در این قسمت اطلاعات حساب خود را وارد نمایید
***توجه داشته باشید پس از پرداخت هزینه شناسه ای که سیستم به شما می دهد را تا پایان کنفرانس نزد خود نگهداری کنید

آرزوی موفقیت و سربلندی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد