دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


فرم تعهد اصالت مقاله

پژوهشگران گرامی
برای اینکه مقاله ی شما پس از تایید توسط هیئت داوران در کنفرانس به چاپ برسد باید فرم تعهد نامه اصالت مقاله را کرده و آن را برای ما ارسال نمایید
دریافت فرم تعهد نامه

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد