دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


اطلاعیه و تعهد نامه نمایشگاه
متقضیان غرفه در نمایشگاه کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران توجه داشته باشند که برای ثبت نام غرفه در نمایشگاه باید تعهد نامه های زیر را مطالعه نموده و پس از قبول شرایط و ضوابط  فایل اسکن آن را برای ما ارسال کرده و فرم را تا زمان شروع کنفرانس نزد خود نکهداری کنند
برای دریافت تعهد نامه نمایشگاه اینجا کلیک کنید
متقاضیان توجه داشته باشند با توجه به ارتفاع و ابعاد غرفه ،بنرهایی که استفاده می کنند باید متناسب با اندازه هایی باشد که متعاقبا اعلام می شود . مسئولیت بروز هرگونه مشکل بر عهده ی سازمان شرکت کننده می باشد
**تمامی هزینه ها به طور کامل در فرم های تعهد نامه ذکر شده است .عزیزان برای اطلاعات بیشتر از هزینه ها و مزایای حمایت مالی از کنفرانس می توانند به بروشور کنفرانس مراجعه کنند یا با دبیرخانه ی کنفرانس تماس حاصل فرمایند
پلان نمایشگاه به صورت زیر می باشدبا آرزوی موفقیت و سربلندی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد