دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته داوران کنفرانس

دکتر والح آقازاده- دانشگاه سهند تبریز

دکتر کیانوش بارانی- دانشگاه لرستان

مهندس مهدی بمانی- دانشگاه یزد

مهندس علی پاسیار- دانشگاه یزد

مهندس علیرضا جبین پور- دانشگاه یزد

دکتر امین حسین مرشدی- دانشگاه یزد

دکتر محمدمهدی خسروی راد- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بافق

مهندس علی دباغ- دانشگاه یزد

دکتر رضا دهقان - دانشگاه یزد

دکتر علی دهقانی- دانشگاه یزد

دکتر رامین رفیعی- دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر حجت اله رنجبر- دانشگاه باهنر کرمان

دکتر محسن سلیمان دهکردی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بافق

مهندس سید محمد سید علیزاده گنجی- دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر امیر سیف الدینی- دانشگاه یزد

دکتر محمد رضا شایسته فر- دانشگاه کرمان

دکتر محمد رضا صمدزاده یزدی- دانشگاه یزد

دکتر بیژن طاهری- دانشگاه کاشان

دکتر اصغر عزیزی- دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندس علی عظیمی- دانشگاه یزد

دکتر محمد فاتحی مرجی- دانشگاه یزد

دکتر هادی فتاحی- دانشگاه صنعتی اراک

دکتر ابراهیم قاسمی- دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر احمد قربانی- دانشگاه یزد

دکتر همایون کتیبه- دانشگاه امیرکبیر

دکتر حسینعلی لازمی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بافق

دکتر سیدحسین مجتهدزاده- دانشگاه یزد

دکتر احمد رضا مختاری- دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حجت نادری- دانشگاه یزد

دکتر مهدی نجفی- دانشگاه یزد

دکتر مهدی نوروزی- دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندس علی نوری- دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر اردشیر هزارخانی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی- دانشگاه یزد

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد