دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کارگاه های آموزشی

هزینه ی کارگاه های آموزشی به صورت زیر است برای ثبت نام و پرداخت هزینه به لینک های زیر مراجعه نمایید.
 

راهنمای پرداخت

http://confs.yazd.ac.ir/imt2016/page.aspx?id=759 

 

درگاه پرداخت 

https://epayment.yazd.ac.ir/regular-person.php

 

 

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد