دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


اطلاعات آب و هوایی و اوقات شرعی

اوقات شرعی در روزهای برگزاری کنفرانس به صورت زیر است

1 مهر 31 شهریور روز 
4:17 4:16 اذان صبح
11:41 11:41 اذان ظهر
18:02 18:03 اذان مغرب
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد