پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

38209826 – ۰۳۵

(شنبه تا چهارشنبه 8-14)

38212781 – ۰۳۵

isme2016@confs.yazd.ac.ir
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی مکانیک،
صندوق پستی:
۷۴۱ – ۸۹۱۹۵


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مکانیک جامدات
دینامیک، ارتعاشات و آکوستیک
کنترل و رباتیک
مکانیک سیالات
ترمودینامیک
انتقال حرارت
انرژی و محیط زیست
بیو مکانیک
طراحی و بهینه سازی سامانه های مکانیکی
ساخت و تولید
حمل و نقل و خودرو
آموزش مهندسی مکانیک
کاربردهای صنعتی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
کلیه زیرشاخه هامکانیک جامدات
کلیه زیرشاخه هادینامیک، ارتعاشات و آکوستیک
کلیه زیرشاخه هاکنترل و رباتیک
کلیه زیرشاخه هامکانیک سیالات
کلیه زیرشاخه هاترمودینامیک
کلیه زیرشاخه هاانتقال حرارت
کلیه زیرشاخه هاانرژی و محیط زیست
کلیه زیرشاخه هابیو مکانیک
کلیه زیرشاخه هاطراحی و بهینه سازی سامانه های مکانیکی
کلیه زیرشاخه هاساخت و تولید
کلیه زیرشاخه هاحمل و نقل و خودرو
کلیه زیرشاخه هاآموزش مهندسی مکانیک
کلیه زیرشاخه هاکاربردهای صنعتی


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد