پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

38209826 – ۰۳۵

(شنبه تا چهارشنبه 8-14)

38212781 – ۰۳۵

isme2016@confs.yazd.ac.ir
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، پردیس فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی مکانیک،
صندوق پستی:
۷۴۱ – ۸۹۱۹۵

سخنرانی های کلیدی

 برنامه ارائه

 
 

11:20 - 12:20

14 - 15

 سه شنبه
7 اردیبهشت 
استاد محمد حسین حسنی
(تالار دكتر شاهي)
استاد نادر جلیلی
 (تالار فرهنگ)

Prof. J. Schlattmann
(Dr. Shahi Hall)
Dr. A. Hemami
(Farhang Hall)


چهارشنبه
8 اردیبهشت  


Prof. Y. Çengel
 (Dr. Shahi Hall)


استاد محمد دورعلی
(تالار دكتر شاهي)
Prof. I. Dincer
(Farhang Hall)


پنج شنبه
9 اردیبهشت


استاد محمد مهدی علیشاهی
 
(تالار دكتر شاهي)
استاد سعید ضیائی راد
 
(تالار فرهنگ)

 -- 

 

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

Systematic Product Development with Design Methodology 

 Abstract_Talk_Prof_Schlattmann.pdf 

 

 دکتر ژوزف اشلاتمن

 A Smart Portfolio for Smart Energy Solutions

 Abstract_Talk_Prof_Dincer.pdf

 

دکتر ابراهیم دینچر

ENGINEERING AS INNOVATION

 Abstract_Talk_Prof_Cengel.pdf 

دکتر یونس چينگل

 Experimental Investigation of Airflow Distribution, Transmission of Airborne Contaminants, and Disease Spread within an Aircraft Cabin Environment

  Abstract_Talk_Prof_Hosni.pdf

 

 

دکتر محمدحسین حسنی

 

Control and Manipulation at the Micro/Nano-scale with Applications to Molecular Imaging and Precision Positioning 

 Abstract_Talk_Prof_Jalili

 

دکتر نادر جلیلی

Wind Energy and Wind Turbines

 

 

دکتر احمد همامی

هیدروایرودینامیک: چالشها و نیازهای موجود در کشور

 Abstract_Talk_Prof_Alishahi

 

دکتر محمد مهدی علیشاهی

 فولادهای دوفازی: آزمون و مدل­سازی میکرومکانیکی

Abstract_Talk_Prof_Ziaei-Rad.pdf 


 

 

دکتر سعید ضیایی راد

لزوم تغییر در آموزش مهندسی مکانیک

 

 

دکتر محمد دورعلی

 

 

 

 

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد