French-Iranian Workshop on the Mercury Transit of 2016


سایر اطلاعات

تماس با ما

021-66401770

035-38200132

035-38200132

info@asi.ir

mtransit2016@confs.yazd.ac.ir

 Telegram: @MTransit2016

یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، ،

صندوق پستی:
۷۴۱ – ۸۹۱۹۵

ارسال مقالات

 از کلیه پژوهشگران و علاقمندان به ارایه مقالات، دعوت می شود مقالات خود را حداکثر در ۵ صفحه با توجه به الگوی زیر تهیه و جهت داوری اولیه تا تاریخ 20 فروردین 1394 به آدرس ایمیل

 info@asi.ir

و یا

 mtransit2016@confs.yazd.ac.ir

.ارسال نمایند

 ----------------------

Paper-Temp-Farsi.doc (92.50 kb)

Paper-Temp-Farsi.pdf (134.28 kb)

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد