محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
 اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در استان (الزامات و چالش‌ها)؛اقتصادی
 آمایش استان: وضعیت موجود و وضعیت مطلوب؛اقتصادی
 انرژی و آب: نوسازی، بهینه‌سازی و مدیریت؛اقتصادی
 صنعت و معدن استان: رقابت‌پذیری و راهبردهای آینده؛اقتصادی
 فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی: برنامه‌ریزی، توسعه و حفاظت؛فرهنگی
 محیط زیست، سلامت، سرمایه انسانی و نشاط اجتماعی؛اجتماعی
 زیرساخت‌های توسعه: اعتبارات استان، حمل و نقل و شبکه‌های انتقال و توزیع؛اقتصادی
 بازار کار استان: مهاجرت، فضای کسب و کار، جمعیت و منابع انسانی.اقتصادی


ثبت نام و ارسال مقاله
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه

38209803 (035)

38209831 (035)

yazdesc@confs.yazd.ac.ir

یزد، دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دبیرخانه همایش

صندوق پستی: 741-89195

کانال تلگرامی همایش

Telegram.me/yazdesc

 

 

  

 

تا روز برگزاری همایش : پایان یافتسامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد