اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی 

1 )

یزد / صفائیه / بلوار دانشگاه / دانشگاه یزد / سالن همایش ها  

2) 

یزد / خیابان امام خمینی / کوچه شهید صدوقی

/ خانه ی رسولیان / مجتمع هنر و معماری یزد 

 

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه
035 - 36273389

 
aus@confs.yazd.ac.ir
mirza.homaee@gmail.com
 
یزد - خیابان امام خمینی - کوچه ی شهید صدوقی - خانه ی رسولیان- مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد 

 8913683615 کد پستی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد