اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
اصول و مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی
آسیب شناسی فرآیند برنامه ریزی تا طراحی و اجرای پروژه
رویکردهای نوین در مکان یابی ، برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی .
سایت های دانشگاهی و رابطه دانشگاه-شهر
طرح های جامع دانشگاه و برنامه های توسعه ای فضاهای دانشگاهی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
کاربرد انرژی های پاک در فضاهای دانشگاهی رویکردهای نوین در مکان یابی ، برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی .
بوم گرایی در معماری دانشگاهی رویکردهای نوین در مکان یابی ، برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی .
اقتضائات معماری دانشگاه های کار آفرینرویکردهای نوین در مکان یابی ، برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی .
اصول و مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی اصول و مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی
آسیب شناسی فرآیند برنامه ریزی تا طراحی و اجرای پروژهآسیب شناسی فرآیند برنامه ریزی تا طراحی و اجرای پروژه
سایت های دانشگاهی و رابطه دانشگاه - شهرسایت های دانشگاهی و رابطه دانشگاه-شهر
طرح های جامع دانشگاه و برنامه های توسعه ایی فضاهای دانشگاهیطرح های جامع دانشگاه و برنامه های توسعه ای فضاهای دانشگاهی


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه
035 - 36273389

 
aus@confs.yazd.ac.ir
mirza.homaee@gmail.com
 
یزد - خیابان امام خمینی - کوچه ی شهید صدوقی - خانه ی رسولیان- مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد 

 8913683615 کد پستی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد