اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهیکمیته علمی

دکتر حبیبی   / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

دکتر غفاری   / عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر حمید ندیمی   / عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر رخشانی مهر   / مدیر کل دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

دکتر آیت اللهی   / عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

دکتر شکوری   / عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

دکتر مهدوی پور   / عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

 

 

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه
035 - 36273389

 
aus@confs.yazd.ac.ir
mirza.homaee@gmail.com
 
یزد - خیابان امام خمینی - کوچه ی شهید صدوقی - خانه ی رسولیان- مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد 

 8913683615 کد پستی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد