اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهیکمیته اجرایی

دکتر محسن عباسی هرفته (دبیر اجرائی)
 
محبوبعلی همائی بروجنی (سرپرست دبیرخانه)
 
وحید مهراب یزدی (عضو دبیرخانه اجرائی)
 
شهاب الدین خورشیدی(عضو دبیرخانه اجرائی)
 
سجاد جعفری گلویک(عضو دبیرخانه علمی)
 
محمد رضا رمضانخانی (عضو دبیرخانه اجرائی)
 
رضوان نظری (عضو دبیرخانه اجرائی)
 
الهه علوی کیا (عضو دبیرخانه اجرائی)
 
هانیه نامجو فرد (عضو دبیرخانه اجرائی)
 
هما حسن زاده (عضو دبیرخانه اجرائی)
ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه
035 - 36273389

 
aus@confs.yazd.ac.ir
mirza.homaee@gmail.com
 
یزد - خیابان امام خمینی - کوچه ی شهید صدوقی - خانه ی رسولیان- مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد 

 8913683615 کد پستی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد