اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهیاعضای شورای سیاست گذاری

نام

سمت

دکتر امید

معاون مالی و اداری وزارت علوم

دکتر رخشانی مهر

مدیر کل دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم

مهندس فتح اللهی

کارشناس ارشد دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم

دکتر محمدصالح اولیاء

رییس دانشگاه یزد

دکترحسین مهدوی پور

نماینده رییس دانشگاه و مدیر وقت طرحهای عمرانی دانشگاه

دکتر محمد حسین آیت اللهی

رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

دکتررضا شکوری

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری

دکتر غلامرضا اکرمی

رییس دانشگاه هنر

دکتر محسن حبیبی

استاد دانشگاه تهران

دکترعیسی حجت

استاد دانشگاه تهران

دکتر علی غفاری

استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکترحمید ندیمی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه
035 - 36273389

 
aus@confs.yazd.ac.ir
mirza.homaee@gmail.com
 
یزد - خیابان امام خمینی - کوچه ی شهید صدوقی - خانه ی رسولیان- مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد 

 8913683615 کد پستی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد