اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهیاعضای کمیته ی علمی - تخصصی

 

 

اعضای کمیته ی علمی داوری مقالات :

 

دانشگاه تهران :   دکتر محسن حبیبی / دکتر رضا متینی / دکتر الهام اندرودی 
 
دانشگاه شهید بهشتی :   دکتر حمید ندیمی / دکتر علی غفاری / مهندس سید حسن میری / دکتر یوسف نیلی
دکتر حمید رضا خویی  / دکتر ایرج معینی / دکتر آزاده خاکی  / 
 
دانشگاه علم و صنعت :   دکتر مهران علی الحسابی / دکتر احمد اخلاصی  

 

دانشگاه هنر تهران :   دکتر علیرضا مستغنی / دکتر منوچهر معظمی / دکتر آرزو منشی زاده
 
دانشگاه تربیت مدرس :   دکتر محمد جواد مهدوی نژاد
 
دانشگاه  شیراز :   دکتر محمد حسن فلاح / دکتر حمید رضا شریف

 

دانشگاه باهنر کرمان : دکتر محمد ایرانمنش / دکتر بابک شاه پسند زاده / دکتر فرزین ایزد پناه

 

دانشگاه هنر اسلامی تبریز :   دکتر مسعود وحدت طلب

 

دانشگاه فردوسی مشهد :   دکتر جعفر طاهری / دکتر حامد کامل نیا

 

دانشگاه یزد :   دکتر محمد حسین آیت اللهی / دکتر کاظم مندگاری / دکتر حسین مهدوی پور
/ دکتر رضا شکوری / دکتر حمید میرجانی / دکتر محسن عباسی / 
/ دکتر علی اکبر کوششگران / دکتر نریمان فرحزا / دکتر مسعود نبی میبدی
دکتر حسین قائم مقامی / دکتر زینب عمادیان/دکتر حمید محمدی/دکتر محمد رضا اولیا/
دکتر نقصان محمدی / دکتر اکبری
 
 
ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه
035 - 36273389

 
aus@confs.yazd.ac.ir
mirza.homaee@gmail.com
 
یزد - خیابان امام خمینی - کوچه ی شهید صدوقی - خانه ی رسولیان- مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد 

 8913683615 کد پستی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد