اولین همایش ملی «فرهنگ رانندگی ، قانون گریزی و رفتار تهاجمی»

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
تدابیر حقوقی و قضایی
مدیریت و اقتصاد
هنر، معماری و شهرسازی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
متغیرهای روانشناختی و شخصیتی مؤثرروانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
متغیرهای جمعیت شناختی و جامعه شناختی مؤثرروانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
آموزش، تربیت و جامعه‌پذیری (خانواده، مدرسه و ...)روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
رویکرد بومی، فرهنگی و دینیروانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
پیامدهای روانشناختی و اجتماعیروانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
پیشگیری، فرهنگ سازی و مقابلهروانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
آسیب‌شناسی قوانین، رویه‌های قضایی و پلیسیتدابیر حقوقی و قضایی
مطالعه تطبیقی تدابیر حقوقی و قضاییتدابیر حقوقی و قضایی
پیشگیری در حوزه حقوقی و قضاییتدابیر حقوقی و قضایی
نقد و ارزیابی اثربخشی ضمانت اجراهای حقوقیتدابیر حقوقی و قضایی
مدیریت و اطلاع‌رسانی هوشمند رفتار ترافیکیمدیریت و اقتصاد
ارزیابی و اصلاح سیستم های ناوبریمدیریت و اقتصاد
ارزیابی اقدامات ایمن‌سازیمدیریت و اقتصاد
زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی (بیمه و ...)مدیریت و اقتصاد
نقش متغیرهای زیبایی شناختیهنر، معماری و شهرسازی
انسان محوری در طرح های حمل و نقل و ترافیکهنر، معماری و شهرسازی
نقش طراحی شهری، ساختار شهری و برنامه ریزی شهریهنر، معماری و شهرسازی
فرهنگ رانندگی و محیط زیستهنر، معماری و شهرسازی


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

03538300337

03538209809

dclbab@confs.yazd.ac.ir

دانشگاه یزد، گروه علوم تربیتی و روانشناسی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد