اولین همایش ملی «فرهنگ رانندگی ، قانون گریزی و رفتار تهاجمی»درباره همایش

حوادث رانندگی و جاده ای یکی از مشکلات کنونی کشورمان است که هزینه های گزافی را به مردم و دستگاه های اجرایی تحمیل نموده است. علاوه برعوامل ساختاری همچون ایمنی جاده ها،علایم رانندگی، کیفیت خودروها و ... به نظر می رسد عوامل انسانی نقش اساسی در این حوزه بازی می کند. به طوری که مبحث رانندگی و رفتارهای ترافیکی به عنوان یک فرهنگ، همراستا باقانون گریزی و رفتارهای تهاجمی ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی را تبیین می نمایید. به همین دلیل گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد "اولین کنفرانس ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی " را با اتخاذ رویکردی بین رشته ای و با هدف شناسایی آسیب ها و علل زیربنایی، ارائه راهکارهای عملی جهت برون رفت از وضعیت موجود و ارتقای فرهنگ رانندگی برگزار می نماید.

                                                                             دکترمهدی رحیمی
                                                                              دبیرعلمی همایش                            

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

03538300337

03538209809

dclbab@confs.yazd.ac.ir

دانشگاه یزد، گروه علوم تربیتی و روانشناسی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد