دومين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


پرداخت هزینه های کنفرانس

قابل توجه شرکت کنندگان عزیز در دومین دوره ی کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
عزیزان برای پرداخت هزینه های  کنفرانس باید از لینک زیر استفاده کنند

برای ورود به سامانه پرداخت، اینجا کلیک کنید

راهنمای پرداخت هزینه ها بصورت زیر است
پس از ورود به لینک وارد صفحه ی زیر می شوید
1. با توجه به موقعیت فعلی خود نوع کاربر (حقیقی- حقوقی) را مشخص کنید.

2. واحد دریافت کننده ی وجه را واحد پژوهشی انتخاب کنید

3. برای پرداخت هزینه ثبت نام براساس تعرفه، موضوع واریز را دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران - حق عضویت انتخاب کنید.
4. برای پرداخت هزینه کارگاه های آموزشی، اجاره غرفه و دیگر پرداخت ها، موضوع واریز وجه را دومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران-گزینه های جانبی انتخاب کنید.
5. مبلغ واریز را با توجه به هزینه های مشخص شده وارد نمایید.
6. توجه داشته باشید اگر قصد پرداخت چند مورد را دارید، هر کدام را جداگانه پرداخت کنید.
7. پس از وارد کردن اطلاعات روی گزینه ی ادامه پرداخت کلیک کنید. پس از تایید اطلاعات خود وارد صفحه پرداخت می شوید.
8. نام و نام خانوادگی،  شناسه ی پرداخت و موضوع واریز وجه  را که پس از موفقیت در پرداخت سایت برای شما ایمیل می کند، برای ما به آدرس Imt2016@confs.yazd.ac.ir  و imt2016conf@gmail.com ارسال نمایید.
9. شناسه پرداخت را تا پایان زمان برگزاری کنفرانس نزد خود نگهداری کنید تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

با آرزوی موفقیت و سر بلندی برای تمامی عزیزان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد