راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

19 آبان 1394

پژوهشگران محترم

ابندا لازم است فرم ثبت نام در همایش تکمیل شود:

 


ابندا لازم است فرم ثبت نام در همایش تکمیل شود:

فرم ثبت نام در همایش ،

1-    نام                       فامیل            

2-   آدرس پست الکترونیک                       شماره تلفن

3-    نام استاد راهنما          

4-    شماره محور همایش که از جدول زیر انتخاب می گردد،

شماره

محور اصلی

1

قانون خاک و حفظ اراضی کشاورزی

2

قانون خاک و حفظ اراضی در منابع طبیعی

3

فانون خاک در اراضی تحت نفوذ صنایع

4

قانون خاک های متاثر از غبار های اتمسفری

5

قانون خاک و تخریب های انسانی غیر متعارف

   مقاله ها از 2 تا 3صفحه شامل بخش های عنوان – نام مولف(مولفین) – بحث و نتیجه گیری – منابع تهیه گردد.

   مقاله ها بافرمت فارسی ب نازنین – با اندازه قلم 12- و لاتین تایمز با اندازه 12 تهیه شود .

عنوان به صورت بولد و نام و مشخصات با فونت 10 نوشته شود

مقاله ها به آدرس پست الکترونیک همایش ( wsd1394@confs.yazd.ac.ir ) ارسال گردد.

 

پایش نانورلیف از اراضی با مشکل شق و واگرایی نامحسوس خاک درشمال شرقی شهر یزد

امین پیمان ، محمد اخوان قالیباف و محمد حسینی

به ترتیب دانشجوی ارشد گروه مدیریت بیابان دانشگاه یزد – عضو هیئت علمی گروه علوم خاک دانشگاه یزد و عضو هیئت علمی گروه عمران مجتمع فنی و مهندسی یزد

  

بحث و نتیجه گیری:

   نتیحه بررسی های یک ساله در ناحیه حویدک یزد نشان داد که ......

 

منابع :

   1- . بیچرانلو،رضا.1378.تاثیرمیزان رطوبت عصاره گیری درشناسایی خاکهای واگرابراساس معیارشیمیایی              

 

2. Ali Asgari, A., 1995 "Comparing of different standards of chemical identification

of dispersive clays", Technical Faculty of Tehran University.


1258
مطالب مرتبط

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

035-31232837

09133536881

-

wsd1394@confs.yazd.ac.ir

یزد - دانشگاه یزد- دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد